Kontrolne liste KOMUNALNA INSPEKCIJA
 1. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLA RADNOG VREMENA U UGOSTITELjSKIM,TRGOVINSKIM I ZANATSKIM OBJEKTIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
 2. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLA JAVNE RASVETE
 3. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLAPOSTAVLjANjA I UKLANjANjA MANjIH MONTAŽNIH, OGLASNIH I DRUGIH OBJEKATA
 4. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLA POSTAVLjANjA I UKLANjANjA MANjIH MONTAŽNIH, OGLASNIH I DRUGIH OBJEKATA
 5. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLA POSTAVLjANjA I UKLANjANjA MANjIH MONTAŽNIH, OGLASNIH I DRUGIH OBJEKATA
 6. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLA POSTAVLjANjA I UKLANjANjA MANjIH MONTAŽNIH, OGLASNIH I DRUGIH OBJEKATA
 7. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLA POSTAVLjANjA I UKLANjANjA MANjIH MONTAŽNIH, OGLASNIH I DRUGIH OBJEKATA
 8. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLA ODRŽAVANjA ČISTOĆE
 9. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLA DRŽANjA DOMAĆIH ŽIVOTINjA KOPITARI I PAPKARI/KUNIĆI/PERNATA ŽIVINA
 10. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLA DRŽANjA DOMAĆIH ŽIVOTINjA I KUĆNIH LjUBIMACA
 11. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLA POSTAVLjANjA I UKLANjANjA MANjIH MONTAŽNIH, OGLASNIH I DRUGIH OBJEKATA
 12. KONTROLISANjE POSTAVLjANjE I UKLANjANjE MANjIH MONTAŽNIH, OGLASNIH I DRUGIH OBJEKATA
 13. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE PIJACA I VAŠARA
 14. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE PIJACA I VAŠARA
 15. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE
 16. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE
 17. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE
 18. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLA UKLANjANjASNEGA I LEDA
 19. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE VODOVODA
 20. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE VODOVODA
 21. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE UREĐENjA GROBALjA I SAHRANjIVANjA
 22. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE UREĐENjA PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA
 23. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE ODVOĐENjA I PREČIŠĆAVANjA ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA
 24. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE ODVOĐENjA I PREČIŠĆAVANjA ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA
 25. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE ODVOĐENjA I PREČIŠĆAVANjA ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA
 26. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE ODVOĐENjA I PREČIŠĆAVANjA ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA
 27. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE ODVOĐENjA I PREČIŠĆAVANjA ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA
 28. PREDUZIMANjE MERA I KONTROLISANjE GRADSKE PLAŽE