Obaveštenja

INSTRUKCIJE O SPROVOĐENjU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE BR. IUZ 60/2021 U VEZI OBRAČUNA NAKANADE ZARADE ZA PORODILjE NA PORODILjSKOM ODSUSTVU I ODSUSTVU SA RADA RADI NEGE DETETA

OBAVEŠTENjE CENTRA MINISTARSTVA ODBRANE

OZNAČAVANjE TABLI SA NAZIVIMA ULICA 

GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE I IMOVINU GRADA SREMSKA MITROVICA IZLAŽE NA UVID DEO  JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA SREMSKA MITROVICA povodom održavanja izbora za narodne poslanike koji će se održati 03. aprila 2022.godine

PODNOŠENjE INICIJATIVE ZA DODELU NOVEMBARSKE NAGRADE GRADA SREMSKA MITROVICA

PODNOŠENjE INICIJATIVA ZA DODELU PLAKETE GRADA SREMSKA MITROVICA

 

OBAVEŠTENjE ZA PORODILjE: Zahtev za izmenu rešenja o naknadi zarade za vreme porodiljskog odsustva i nege deteta do minimalne zarade ukoliko od konačnosti, odnosno pavosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine (po odluci ustavnog suda Republike Srbije zakona o FPPD)

Dana 2. avgusta 2021. godine ministri Dmitrović i Kisić Tepavčević potpisali su Instrukciju o postupanju opštinskih – gradskih uprava  i centara  za socijalni rad u primeni i  sprovođenju odluka Ustavnog suda Republike Srbije br. IUz 216/2018, IUz 247/2018, i IUz 266/2017, a koje se odnose na Zakon o izmenama i dopunama  Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Instrukcije i obrasce zahteva možete preuzeti ovde:

Instrukcije o sprovođenju odluka Ustavnog suda
Zahtev za izmenu rešenja po odluci Ustavnog suda Centar za socijalni rad
Zahtev za izmenu rešenja po odluci Ustavnog suda Opštinska/gradska uprava

 

OBAVEŠTENjE O JAVNOM UVIDU U NACRT KRATKOROČNOG AKCIONOG PLANA ZAŠTITE KVALITETA VAZDUHA ZA TERITORIJU GRADA SREMSKA MITROVICA

OBAVEŠTENjE O OBJAVLjIVANjU ODLUKE ZA DODELU KUĆA ZA IZBEGLICE

STRATEGIJA RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRAD SREMSKA MITROVICA 2021 – 2025
Zaključak o sprovođenju javne rasprave

NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA ZA 2021. GODINU

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE

Porodilje mogu elektronskim putem predavati dokumentaciju na e mail za ostvarivanje prava na naknadu zarade: porsm@sremskamitrovica.org.rs 

OBAVEŠTENjE da je rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu br. RHP W7 PA/PC3 2019 za pribavljanje nepokretnosti stanova u javnu svojinu Republike Srbije na teritoriji opštine Odžaci, Paraćin i Šid i gradova – Sombor, Bor i Šabac, koji je objavljen 9. aprila 2019. godine, PRODUŽEN DO 30.11.2019. GODINE

PROJEKAT HITNE SANACIJE OD POPLAVA (FERP)

Zapisnik sa sednica Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2019 godinu, kao dotacija nevladinim organizacijama koje relizuju programe iz oblasti socijalne zaštite

Lista vrednovanja i rangiranja

Odluka o izmeni

Obrazloženje

 

JAVNE KONSULTACIJE ZA  JAVNOST, ORGANE, ORGANIZACIJE I POJEDINCE ZAINTERESOVANE ZA PLAN ZA UPRAVLjANjE ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM ZA PROJEKAT ”VRTIĆ U LAĆARKU”

GODIŠNjI PLAN RASPISIVANjA JAVNIH KONKURSA ZA UDRUŽENjA GRAĐANA

DRUGI OGLAS ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

OBAVEŠTENjE ZDRAVSTVENA AMBULANTA  U RADENKOVIĆU

REŠENjE O DODELI SVETOSAVSKI POVELjA ZA 2018. GODINU

REŠENjE O VISINI NOVČANE NAGRADE "SVETOSAVSKA POVELjA"

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE O NACRTU STATUTA GRADA SREMSKA MITROVICA

NACRT STATUTA GRADA SREMSKA MITROVICA

OBAVEŠTENjE O POČETKU RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA CRF

OBAVEŠTENjE O POZIVU ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU NABAVKE RADOVA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA

JAVNO DOSTAVLjANjE POZIVA ZA UVOĐENjE STRANAKA U POSED U POSTUPKU KOMASACIJE U KO RADENKOVIĆ

OGLAS ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KORIŠĆENjE STAMBENIH JEDINICA (JEDAN STAN) ZA SOCIJALNO STANOVANjE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

OGLAS O PRODAJI UPOTREBLjAVANIH PUTNIČKIH VOZILA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

ZAKLjUČAK SA VISINOM ZAKUPNINE ZEMLjIŠTA ZA 2017. GODINU ZA PPZ.

OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA  POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA  KROZ KUPOVINUSEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU PAKETA POMOĆI NAMENjENIH ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL

OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA  POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA INTERNO RASELjENIH LICA  KROZ KUPOVINUSEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU PAKETA POMOĆI NAMENjENIH ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL

 

 

Obaveštenje o pozivu za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pozivu za podnošenje ponuda

Važeći red vožnje u gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremske Mitrovice

Obaveštenje za poreske obveznike koji poreski dug izmiruju na rate

Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu za programe iz oblasti socijalne zaštite

Zapisnik sa III sednice Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih finansijskih sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu, udruženjima građana iz oblasti socijalne zaštite

 

JAVNO DOSTAVLjANjE POZIVA ZA UVOĐENjE STRANAKA U POSED U POSTUPKU KOMASACIJE U KO RADENKOVIĆ

OGLAS ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KORIŠĆENjE STAMBENIH JEDINICA (JEDAN STAN) ZA SOCIJALNO STANOVANjE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

OGLAS O PRODAJI UPOTREBLjAVANIH PUTNIČKIH VOZILA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

ZAKLjUČAK SA VISINOM ZAKUPNINE ZEMLjIŠTA ZA 2017. GODINU ZA PPZ.

OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA  POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA  KROZ KUPOVINUSEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU PAKETA POMOĆI NAMENjENIH ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL

OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA  POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA INTERNO RASELjENIH LICA  KROZ KUPOVINUSEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU PAKETA POMOĆI NAMENjENIH ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Obaveštenje za poreske obveznike koji poreski dug izmiruju na rate

Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu za programe iz oblasti socijalne zaštite

Zapisnik sa III sednice Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih finansijskih sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu, udruženjima građana iz oblasti socijalne zaštite