eZUP
Službena lica organa Grada Sremska Mitrovica ovlašćena:
da pribavljaju podatke iz službenih evidencija drugih organa koji su neophodni za odlučivanje u upravnim postupcima iz njihove nadležnosti, 
i da ustupaju i dostavljaju  podatke iz službenih evidencija kojima raspolažu na zahtev drugih organa radi sprovođenja upravnih postupaka iz njihove nadležnosti
 
Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu
 

Ime i prezime ovlašćenog lica: Gospa Divljak
Naziv radnog mesta: Rukovodilac Službe za lična stanja  Grada Sremska Mitrovica
Imejl adresa: UPmaticar@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 064/889 46 60

Ime i prezime ovlašćenog lica: Milenko Maričić
Naziv radnog mesta: Poslovi ažuriranja biračkog spiska u Službi za lična stanja građana
Imejl adresa: UPbiracki@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/215 2084

Ime i prezime ovlašćenog lica: Branka Kuveljić
Naziv radnog mesta: Administrativno tehnički poslovi biračkog spiska
Imejl adresa: UPbiracki1@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/215 2084, 064/4491 754

Ime i prezime ovlašćenog lica: Slavko Biščić
Naziv radnog mesta: Poslovi zamenika matičara II u Službi za lična stanja građana
Imejl adresa: Upmaticar2@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/215 2097

Ime i prezime ovlašćenog lica: Verica Vasić
Naziv radnog mesta: Poslovi zamenika matičara III u Službi za lična stanja građana
Imejl adresa: Upmaticar3@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 064/0807990, 022/215 2100

Ime i prezime ovlašćenog lica: Milica Vitasović
Naziv radnog mesta: Poslovi matičara I u Službi za lična stanja građana
Imejl adresa: Upmaticar4@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 064/802 5717, 022/215 2100

Ime i prezime ovlašćenog lica: Mira Milošević
Naziv radnog mesta: Zamenik matičara III u Službi za lična stanja građana
Imejl adresa: UPmaticar5@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/215 2100

Ime i prezime ovlašćenog lica: Vesna Filipović
Naziv radnog mesta: Matičar I – poslovi mesne kancelarije, matično područje Mačvanska Mitrovica
Imejl adresa: mkmmitrovica@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/623 150


Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj 

Ime i prezime ovlašćenog lica: Ljuba Roljić
Naziv radnog mesta: Rukovodilac Službe naplate prihoda i poslovi poreske kontrole samostalni poreski inspektor
Imejl adresa: osm.poreskok@mts.rs 
Kontakt telefon: 022/615 376
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Mara Blagojević
Naziv radnog mesta: Poslovi terenske kontrole poreski insoektor u Službi naplate prihoda
Imejl adresa: mara.blagojevic@yahoo.com 
Kontakt telefon: 022/636 184
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Anđelija Kuzminac
Naziv radnog mesta: Poslovi utvrđivanja poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u Službi naplate prihoda
Imejl adresa: andjelijakuzminacandjeo@gmail.com 
Kontakt telefon: 022/636 182

Ime i prezime ovlašćenog lica: Branka Malešević
Naziv radnog mesta: Poslovi poreske kontrole – poreski inspektor u Službi naplate prihoda
Imejl adresa: branka.malesevic@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/215 2125

Ime i prezime ovlašćenog lica: Vukica Konjević
Naziv radnog mesta: Poslovi finansijske analize u Služba budžeta i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Imejl adresa: gubudzet@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/610 632

Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine

Ime i prezime ovlašćenog lica: Vladimir Mirčeta
Naziv radnog mesta: Poslovi likvidature boračko invalidske zaštite
Imejl adresa: borci@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/614 385
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Jasna Poznanović
Naziv radnog mesta: Poslovi likvidature naknade porodiljama 
Imejl adresa: porsm@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/610 314
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Irena Matić
Naziv radnog mesta: Poslovi savetnika dečje zaštite
Imejl adresa: nporsm@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/610 314
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Ana Ljahović
Naziv radnog mesta: Poslovi dečjeg dodatka
Imejl adresa: upzdrav2@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/610 402
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Katica Beader
Naziv radnog mesta: Poslovi dečjeg dodatka
Imejl adresa: upzdrav6@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/610 402 
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Verica Denda
Naziv radnog mesta: Poslovi socijalne zaštite
Imejl adresa: gu10sc@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/610 403
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Suzana Nedeljković
Naziv radnog mesta: Poslovi poverenika za izbeglice i migracije
Imejl adresa: poverenik@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/623 788
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Nenad Gajić
Naziv radnog mesta: Poslovi administrativnog radnika
Imejl adresa: upzdrav4@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 022/215 20 97

Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Milka Vlajić
Naziv radnog mesta: Poslovi prosvetnog inspektora
Imejl adresa: UPobrazov1@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 064/889 45 34
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Mirjana Vezirović
Naziv radnog mesta: Normativno pravni poslovi
Imejl adresa: UPkom@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 064/889 4658
 
Ime i prezime ovlašćenog lica: Vera Dronić
Naziv radnog mesta: Administrativni poslovi
Imejl adresa: UPkom1@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 064/889 45 54


Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objakata

Ime i prezime ovlašćenog lica: Mikica Ilić
Naziv radnog mesta: Poslovi iz imovinsko pravne oblasti u Službi za upravno pravne poslove
Imejl adresa:  UPurbanizam2@sremskamitrovica.org.rs 
Kontakt telefon: 063/708 21 80

Ime i prezime ovlašćenog lica: Branislav Petaković
Naziv radnog mesta: Normativno pravni poslovi
Imejl adresa: UPurbanizam1@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 063/545 687

Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Ime i prezime ovlašćenog lica: Desanka Stupar
Naziv radnog mesta: Stručno analitički poslovi u oblasti poljoprivrede
Imejl adresa: UPpoljop@sremskamitrovica.org.rs
Kontakt telefon: 022/610 623