Gradonačelnica

Svetlana Milovanović

Rođena je 1967. godine u Sremskoj Mitrovici gde je završila  Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“ i srednju školu, kulturološki smer.

Upisuje Filozofski fakultet u Novom Sadu 1986.godine, smer srpski jezik i književnost. Diplomirala je 1991. godine

Po završetku studija radi u Osnovnoj školi“Boško Palkovljević Pinki“ kao profesor srpskog jezika i književnosti i u OŠ“ Jovan Popović“.

Od 2004. godine obavlja funkciju direktora OŠ „Boško Palkovljević Pinki“ u Sremskoj Mitrovici. Bila je predsednik aktiva direktora sve do 2016. godine i kratko je obavljala  funkciju direktora Centra za kulturu „Sirmijumart“.

Od 2016 2020. godine je obavljala funkciju zamenika gradonačelnika Sremske Mitrovice.

Za gradonačelnicu Sremske Mitrovice imenovana je 18.septembra 2020. godine. 

Udata je,majka punoletnog deteta.Adresa: Svetog Dimitrija 13, 
22000 Sremska Mitrovica, Srbija
Broj telefona: +381 22 610 556
E mail: gradonacelniksm@gmail.com,