Visoka škola strukovnih studija

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE I POSLOVNE INFORMATIČARE – SIRMIJUM

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum je ustanova sa tradicijom dugom 56 godina. Osnovana je 16. juna 1962. godina kao Učiteljska škola, koja je obrazovala učitelje kroz petogodišnji program. Osamdesetih godina prošlog veka, u sklopu društvenih potreba za novim profilom nastavnika razredne nastave i pedagoškog nasleđa učiteljskoh škola, rodila se ideja o pedagoškim akademijama u našoj zemlji, pa je 7. juna 1973. odlukom Skupštine Pokrajinske zajednice obrazovanja, Škola postala Pedagoška akademija.
U razvoju i delovanju Pedagoške akademije „Dušan Vukasović Diogen“ dolazilo je do čestih promena: programi obrazovnih profila, položaja i uloge studenata, obima delatnosti i sl.
Obrazovanje vaspitača započelo je prvi put kao prekvalifikacija učitelja 1979/80. godine. Redovne studije za vaspitače dece predškolskog uzrasta započele su 1981. godine, kada je u svim pedagoškim akademijama Vojvodine organizovano školovanje za nastavnike razredne nastave i vaspitače za rad u predškolskim ustanovama.
Dalja reorganizacija Pedagoške akademije „Dušan Vukasović Diogen“ izvršena je 1983. godine u skladu sa (novim) Zakonom o vaspitanju i obrazovanju. Ova izmena nije bila samo organizaciono kadrovske prirode, već je izmenjen i statut Akademije. Srednji stepen prosvetnog smera je izdvojen iz sastava Akademije i uključen u Srednju školu društvenih delatnosti, a Akademija je zadržala statut Više škole.
Viša škola za obrazovanje vaspitača je upisana u sudski registar 28.04.1994.godine. Obrazovanje učitelja i vaspitača je ostvarivano od školske 1993/94.godine. Od 01.10.1999.godine prestalo se sa obrazovanjem učitelja na višem stepenu studija i škola radi samo na obrazovanju vaspitača.
Viša škola za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici 3.maja 2007. godine je po odluci Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta dobila Uverenje o akreditaciji ustanove i studijskih programa, na osnovu kojeg je prerasla u Visoku školu strukovnih studija, a Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu istog meseca, 28.maja, 2007. godine izdao je Školi dozvolu za rad kao Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, jedinoj državnoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u regionu Srema.
Odlukom Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Visoka škola strukovnih stidija za obrazovanje vaspitača iz Sremske Mitrovice, od 10. aprila 2013. godine posluje pod novim nazivom i to „Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum“.
Na osnovu izmene naziva Visoke škole i akreditovanih studijskih programa na nivou osnovnih i specijalističkih studija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je 17. aprila 2013. godine izdao Školi dozvolu za rad.
Danas je Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, moderna visokoškolska ustanova, koja radi u skladu sa Zakonom i najvišim standardima kvaliteta visokoškolskog obrazovanja i ostvaruje studijske programe u polju pedagoško andragoških i ekonomskih nauka, na nivou strukovnih studija prvog i drugog stepena.

 

 Adresa: Zmaj Jovina br.29
Telefon/faks: 022/621 864/ 022/622 231
Email: sekretarijat@sm vaspitac.edu.rs

www.sm vaspitac.edu.rs

 

Osnovne strukovne studije:

Strukovni vaspitač,
Strukovni vaspitač – menadžer,
Strukovni vaspitač dece u jaslicama,
Strukovni vaspitač – studije na daljinu,
Strukovni vaspitač – jedinica van sedišta u Čačku
Strukovni poslovni informatičar

Specijalističke strukovne studije:

Strukovni vaspitač specijalista za ranu inkluziju

Master strukovne studije:

Master strukovni vaspitač
Master strukovni poslovni informatičar