Zamenik predsednika

dr Daniel Babić

Daniel Babić rođen  16.06.1979. godine. Osnovnu i srednju školu (Gimnazija, prirodno matematički smer) završava u Rumi sa odličnim uspehom. Diplomira na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu  2006. sa ocenom 10 na diplomskom ispitu.

Tokom studija jedan je od urednika medicinskog studentskog časopisa Vox medici. Lekarski staž završava pri Kliničkom centru Vojvodine Novi Sad.

Od 2007. do 2009. radi u Domu zdravlja Šid (prvo na poslovima lekara u službi opšte medicine, a kasnije kao šef novoformirane službe hitne medicinske pomoći).

2009. prelazi da radi u Dom zdravlja Sremska Mitrovica, prvo kao šef zdravstvene stanice Martinci, a zatim u Laćarku.

Januara 2017. polože specijalistički ispit iz Opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa ocenom odličan.

2016. godine završava i postdiplomske studije (master II stepena) na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz Menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite sa prosečnom ocenom 9.40.

Od juna 2018. obavlja funkciju v.d. zamenika direktora Doma zdravlja Sremska Mitrovica.

Od septembra 2014. izabran je za člana Skupštine Regionalne lekarske komore Vojvodine i člana Odbora za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKV.

Predsednik je gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Sremskoj Mitrovici i član Izvršnog odbora glavnog odbora Socijalističke partije Srbije.

Oženjen. Otac dvoje dece.