ANALIZA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA

2024.

INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA, za period od 01.01.2022. do 31.12.2023.godine

ANALIZA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA SA PREDUZETIM MERAMA ZA OTKLANjANjE POREMEĆAJA U POSLOVANjU za period od 01.01. do 31.12.2023. godine

2023.

INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA

INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA
Za period od 01.01.2023. do 31.03.2023.godine


ANALIZA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA SA PREDUZETIM MERAMA ZA OTKLANjANjE POREMEĆAJA U POSLOVANjU
Za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

2022.

1.INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA 01.01 31.03.2022.
2.INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA 01.01 30.06.2022.
3. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA 01.01 30.09.2022.

4. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA
Za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.godine

2021.

ANALIZA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 01.01. 31.12.2021. GODINU

1.INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA 01.01 31.03.2021.
2.INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA 01.01 30.06.2021.
3. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA 01.01 30.09.2021.
4. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA 01.01 31.12.2021.