Arhiva javnih nabavki

2014.

Plan Skupština

Plan Gradonačelnik i Veće

Plan Obrazovanje

Plan Opšta uprava

Plan Poljoprivreda

Plan Privreda

Plan Urbanizam

Plan Budžet

Plan Kultura

Plan Stručna sluzba

Plan Zdravstvena zaštita

2015.

Plan Skupština

Plan Gradonačelnik

Plan Stručna sluzba

Plan Gradska uprava za budžet i finansije

Plan Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove

Plan Gradska uprava za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove

Plan Gradska uprava za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu zivotne sredine

Plan Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu

Plan Gradska uprava za privredu i preduzetništvo

Plan Gradska uprava za poljoprivredu

Plan Gradska uprava za obrazovanje

Izveštaj o radu sluzbe za javne nabavke

januar februar 2015. godine

mart maj 2015. godine

jun  septembar 2015. godine

oktobar decembar 2015. godine 

2016.

Plan Skupština

Plan Gradonačelnik

Plan Gradsko veće

Plan Stručna sluzba

Plan Gradska uprava za budžet i finansije

Plan Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove

Plan Gradska uprava za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove

Plan Gradska uprava za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu zivotne sredine

Plan Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu

Plan Gradska uprava za privredu i preduzetništvo

Plan Gradska uprava za poljoprivredu

Plan Gradska uprava za obrazovanje

2016. godina IZMENE PLANOVA I PLANOVI NOVIH UPRAVA (ODLUKA O REBALANSU BUDžETA GRADA ZA 2016. GODINU I I ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA "Sl. List Grada", broj 12/2016)

Izmena plana Gradonačelnik

Izmena plana Stručna sluzba 

Izmena plana Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove

Izmena plana Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata

Izmena plana Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj

Izmena plana Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu

Izmena plana Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

Izmena plana Gradska uprava za obrazovanje

Plan Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove

Plan Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu

Izveštaj o radu sluzbe za javne nabavke