Investirajte u Sremsku Mitrovicu

Sirmijum Carska palata
  • >Carska prestonica u Sremu

    Građani Sremske Mitrovice mogu biti ponosni jer žive u gradu bogatog antičkog nasleđa u kom život u kontinuitetu traje skoro sedam hiljada godina, na teritoriji na kojoj se nalazio grad Sirmijum, jedna od četiri prestonice Rimskog carstva u kojoj su rođena šestorica rimskih imperatora Decije Trajan, Aurelijan, Prob, Maksimijan Herkulije, Konstancije II i Gracijan. 

    Najreprezentativnije ostatke antičkog kulturno istorijskog nasleđa predstavlja arheološki lokalitet Carska palata Sirmijuma koji je natkriven i pretvoren u izuzetno posećen vizitorski centar. Palata je bila pravougaone osnove i u njenom središtu se nalazilo prostrano centralno dvorište sa atrijumom i fontanom. Otkriveni su masivni antički zidovi, delovi sistema centralnog grejanja koji su Rimljani nazivali hipokaust, ostaci kanalizacione i vodovodne mreže, mozaički podovi površine oko 350 m² sa geometrijskim ornamentima, fragmenti fresaka sa biljnim motivima, raznobojne mermerne pločice, kao i različiti predmeti materijalne kulture. Sa severne i severoistočne strane na palatu se naslanjao monumentalni hipodrom dug preko 450 metara iz čije se svečane lože car ukazivao narodu. U osnovi palate vidljive su brojne naknadne adaptacije i dogradnje, što ukazuje na njen dug i buran život u poslednjim vekovima antičkog Sirmijuma. O bogatstvu i lepoti ove antičke građevine svedočili su kako njeni savremeni


    Više o tome
Investirajte u Sremsku Mitrovicu
Sledeći trend uspešnih svetskih ekonomija koje počivaju na razvijenim opštinama u kojima postoje službe koje se planski bave izradom strategija lokalnog ekonomskog razvoja i njegovim održanjem i Grad Sremska Mitrovica je osnovao kancelariju za lokalni ekonomski razvoj februara 2009. godine