ŠOSO "Radivoj Popović"

Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Radivoj Popović" u Sremskoj Mitrovici polako ide u susret  proslavi 50 godina rada , kao samostalna institucija i prva te vrste u Sremu, kao i osamdesetogošnjici postojanja specijalnog školstva u gradu na Savi. Prethodno je u oblasti surdopedagogije u Sremskoj Mitrovici radio poznati sremski pedagog Radivoj Popović i po njemu škola nosi ime i prepoznatljivi identitet.

A sve je otpočelo daleke 1940.godine kada je zvanično evidentirano formiranje prvog specijalnog odeljenja za učenike sa umanjenim smetnjama u razvoju. Neumitna zbilja raspršila je entuzijazam svih činilaca, jer je Drugi svetski rat zahvatio i naš Srem.
Obnovljen rad specijalnog školstva, nastavljen  u kontinuitetu od 1960.g.,pruža sliku potpunog prisustva brige o deci i omladini o kojoj se sve više govori i piše i praktično dolazi do realizacije otvaranja prvih posleratnih odeljenja pri redovnoj obrazovno vaspitnoj instituciji,  kakva je u to vreme bila Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“.                          

Od šeste decenije prošlog veka, pa sve do 1970.g , razvoj odeljenja morao je da preraste u samostalnu ustanovu koja će nositi ime Radivoja Popovića, a i danas ga sa  ponosom nosi.                         

Od prvog direktora nove škole Milorada Jeremića, kasnije Slobodana Pauljeva, Aleksandre Jovanović i Negovana Nikolića, mi u praksi ostvarujemo takve rezultate da se oni ne mogu iskazati u ovom predgovoru. Škola za osnovno i srednje obrazovanje izrasla je i daleko premašila svoje mogućnosti, zahvaljujući entuzijastima i majstorima svog posla,  čiji spisak nije mali, a odnosi se na kolektiv u celini.          

Škola ima danas osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje sa širokom lepezom obrazovnih profila ili zanimanja, Dnevni boravak koji ostvaruje jedinstvene ciljeve i zadatke vaspitno obrazovnog rada sa višestruko ometenom decom i omladinom u čijem okviru su formirani Centri za radno osposobljavanje i radno angažovanje (radionice), Dnevni boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnog obrazovanja kao i Dnevni boravak za decu sa autizmom i predškolsku grupu, koji rade pod nadzorom naših stručnjaka,zatim ima isturena kombinovana odeljenja osnovne škole u Mačvanskoj Mitrovici u osnovnoj školi „Dobrosav Radosavljević Narod“   i na kraju, sistem školskih radionica i to grafičkog, poljoprivrednog i uslužno frizerskog tipa u kojima učenici obavljaju praktičnu nastavu i stiču nova znanja, umenja i navike.
Prateći nove savremene svetske tokove, škola je prerasle i u Servisni/resursni Centar kao služba koja se bavi pružanjem stručnih usluga od strane defektologa različitih profila deci sa teškoćama u razvoju u inkluzivnoj školi/vrtiću, njihovim roditeljima, nastavnicima i svim zainteresovanim građanima.
U jubilarnoj godini postojanja ova najveća ustanova za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, prima, obrazuje i vaspitava decu sa teritorije mitrovačke, šidske i rumske opštine.Adresa: Fruškogorska br.73
Telefon/faks: 022/639 212/ 022/630 367
Email: skolarp@open.telekom.rs

www.srp.edu.rs