Komisija za sprovođenje komasacije u KO Šašinci

ZAKLjUČAK O JAVNOM DOSTAVLjANjU REŠENjA O RASPODELI KOMASACIONE MASE U KO ŠAŠINCI

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 36, 660, 667
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 74, 210, 590
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 94, 411
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 99, 953
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 141, 378, 612
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 254, 219, 327, 379
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 339, 303, 403, 30, 630, 641
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 353, 221, 593, 870, 963, 977
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 390,355, 221, 733, 728
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 451, 452, 78
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 502, 646, 661
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 511, 679, 531,
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 524, 501, 497, 744, 913, 661, 662, 411
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 548, 509, 561
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 554, 324
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 554, 765, 935
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 590, 642, 728, 730, 977, 966, 965
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 606, 913, 908, 682, 752, 751, 759, 760
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 630, 904, 733
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 684, 323
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 691, 956, 689, 790
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 694, 322, 355
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 707, 817, 921, 909, 763, 733, 224, 225
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 728, 503, 562, 974, 586
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 728, 730, 717, 123, 122, 316, 867, 302
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 731, 981
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 769
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 787, 786, 882, 887, 733, 943, 942
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 893, 896, 831
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 902, 964
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 913, 668
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 915, 933, 684
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 932, 772, 991
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 964, 944, 57
Rešenja čiji su brojevi zapisnika 969, 958, 514, 497, 910, 913, 780, 558