Komisija za sprovođenje komasacije u KO Šašinci

ZAKLjUČAK O JAVNOM DOSTAVLjANjU REŠENjA O RASPODELI KOMASACIONE MASE U KO ŠAŠINCI

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 36, 660, 667

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 74, 210, 590

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 94, 411

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 99, 953

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 141, 378, 612

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 254, 219, 327, 379

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 339, 303, 403, 30, 630, 641

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 353, 221, 593, 870, 963, 977

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 390,355, 221, 733, 728

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 451, 452, 78

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 502, 646, 661

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 511, 679, 531,

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 524, 501, 497, 744, 913, 661, 662, 411

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 548, 509, 561

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 554, 324

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 554, 765, 935

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 590, 642, 728, 730, 977, 966, 965

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 606, 913, 908, 682, 752, 751, 759, 760

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 630, 904, 733

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 684, 323

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 691, 956, 689, 790

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 694, 322, 355

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 707, 817, 921, 909, 763, 733, 224, 225

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 728, 503, 562, 974, 586

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 728, 730, 717, 123, 122, 316, 867, 302

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 731, 981

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 769

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 787, 786, 882, 887, 733, 943, 942

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 893, 896, 831

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 902, 964

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 913, 668

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 915, 933, 684

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 932, 772, 991

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 964, 944, 57

Rešenja čiji su brojevi zapisnika 969, 958, 514, 497, 910, 913, 780, 558

Rešenja čiji su brojevi 578, 821,842, 878, 901, 415, 440, 486, 567, 596, 840, 865, 875, 903, 947, 994, 984

Rešenja čiji su brojevi 88, 861