Lokalni izbori 2024

ZAPISNIK SA 60. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 13. 06. 2024. godine u 10:24 časova

REŠENjE O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA
Objavljeno: 13. 06. 2024. godine u 10:24 časova

ZAPISNIK SA 59. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 06. 06. 2024. godine u 13:53 časova

UKUPAN IZVEŠTAJ O REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 06. 06. 2024. godine u 13:51 časova

ODLUKA O NAKNADAMA VEZANIM ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, ODRŽANIM 2. JUNA 2024. GODINE
Objavljeno: 06. 06. 2024. godine u 13:51 časova

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PRELIMINARNIH REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA, ODRŽANE 02. JUNA 2024. GODINE
Objavljeno: 03. 06. 2024. godine u 04:03 časova

ZAPISNIK SA 58. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 03. 06. 2024. godine u 04:00 časova

REŠENjE O ISPRAVLjANjU ZAPISNIKA O RADU BIRAČKOG ODBORA NA SPROVOĐENjU GLASANjA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 42 OŠ "JOVAN POPOVIĆ" SREMSKA MITROVICA, PETRA PRERADOVIĆA BR. 49
Objavljeno: 03. 06. 2024. godine u 03:59 časova

REŠENjE O ISPRAVLjANjU ZAPISNIKA O RADU BIRAČKOG ODBORA NA SPROVOĐENjU GLASANjA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 17 OŠ "TRIVE VITASOVIĆ LEBARNIK" LAĆARAK, 1. NOVEMBRA BR. 221
Objavljeno: 03. 06. 2024. godine u 03:40 časova

INFORMACIJA O BROJU BIRAČA KOJI SU SE DO DANA GLASANjA PRIJAVILI IZBORNOJ KOMISIJI GRADA DA GLASAJU VAN BIRAČKOG MESTA  ZA IZBORE ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANE ZA 02.06.2024. GODINE
Objavljeno: 02. 06. 2024. godine u 07:46 časova

INFORMACIJA O BROJU BIRAČA PRIJAVLjENIH DANA 01.06.2024. GODINE, ZA GLASANjE VAN BIRAČKOG MESTA ZA IZBORE ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANE ZA 02.06.2024. GODINE
Objavljeno: 01. 06. 2024. godine u 20:21 časova

INFORMACIJA O BROJU BIRAČA PRIJAVLjENIH DANA 31.05.2024. GODINE, ZA GLASANjE VAN BIRAČKOG MESTA ZA IZBORE ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANE ZA 02.06.2024. GODINE
Objavljeno: 01. 06. 2024. godine u 11:46 časova

ZAPISNIK SA 57. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 31. 05. 2024. godine u 14:55 časova

ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNOG BROJA BIRAČA U GRADU SREMSKA MITROVICA ZA IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, RASPISANE ZA 02. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 31. 05. 2024. godine u 14:54 časova

INFORMACIJA O BROJU BIRAČA PRIJAVLjENIH DANA 30.05.2024. GODINE, ZA GLASANjE VAN BIRAČKOG MESTA ZA IZBORE ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANE ZA 02.06.2024. GODINE
Objavljeno: 31. 05. 2024. godine u 10:16 časova

ZAPISNIK SA 56. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 30. 05. 2024. godine u 14:10 časova

INFORMACIJA O DATUMU, VREMENU I MESTU SPROVOĐENjA PRIMOPREDAJE IZBORNOG MATERIJALA IZMEĐU IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA I BIRAČKIH ODBORA PRE GLASANjA NA SPROVOĐENjU IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA 02. 06. 2024. GODINE
Objavljeno: 30. 05. 2024. godine u 14:07 časova

ZAPISNIK SA 55. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 29. 05. 2024. godine u 15:23 časova

EVIDENCIJA PRIJAVA ZA GLASANjE VAN BIRAČKOG MESTA    
Objavljeno: 29. 05. 2024. godine u 15:23 časova

ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD NA PREVOĐENjU NA HRVATSKI, SLOVAČKI I RUSINSKI JEZIK IZBORNOG MATERIJALA I O NAKNADI REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PODRŠKU U ORGANIZOVANjU I SPROVOĐENjU AKTIVNOSTI U IZBORNOM PROCESU NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA, RASPISANIM ZA 02. JUN 2024. GODINE 
Objavljeno: 29. 05. 2024. godine u 15:21 časova

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRIKUPLjANjA OBAVEŠTENjA I OBJAVLjIVANjA UKUPNOG BROJA BIRAČA ZA GLASANjE VAN BIRAČKOG MESTA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, RASPISANIM ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 29. 05. 2024. godine u 15:21 časova

ZAPISNIK SA 54. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 22. 05. 2024. godine u 14:07 časova

ODLUKA O DAVANjU OVLAŠĆENjA PREDSEDNIKU IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA ODLUČIVANjE O PROMENI ČLANA ILI ZAMENIKA ČLANA U STALNOM I PROŠIRNOM SASTAVU BIRAČKIH ODBORA
Objavljeno: 22. 05. 2024. godine u 14:06 časova

ODLUKA O TROŠKOVIMA GORIVA ZA PREVOZ IZBORNOG MATERIJALA I NAKNADAMA PREDSEDNICMA, ZAMENICIMA PREDSEDNIKA, ČLANOVIMA I ZAMENICIMA ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA U STALNOM I PROŠIRENOM SASTAVU, ZA IZBORE ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA, RASPISANE ZA 02. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 22. 05. 2024. godine u 14:06 časova

ODLUKA O ANGAŽOVANjU STRUČNIH SARADNIKA NA PREVOĐENjU IZBORNOG MATERIJALA ZA IZBORE ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA, RASPISANE ZA 02. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 22. 05. 2024. godine u 14:05 časova

OVLAŠĆENjE ZA PREVODIOCE STRANIH POSMATRAČA ZA PRAĆENjE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, RASPISANIH ZA 02. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 22. 05. 2024. godine u 14:05 časova

OVLAŠĆENjE STRANIH POSMATRAČA ZA PRAĆENjE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, RASPISANIH ZA 02. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 22. 05. 2024. godine u 14:05 časova

ZAPISNIK SA 53. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 20.05.2024. godine u 13:41 časova

OVLAŠĆENjE ZA PREVODIOCE STRANIH POSMATRAČA ZA PRAĆENjE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, RASPISANIH ZA 02. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 20.05.2024. godine u 13:41 časova

OVLAŠĆENjE STRANIH POSMATRAČA ZA PRAĆENjE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA ITROVICA, RASPISANIH ZA 02. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 20.05.2024. godine u 13:41 časova

ODLUKA O ANGAŽOVANjU SERTIFIKOVNIH INSTRUKTORA OD STRANE REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE
Objavljeno: 20.05.2024. godine u 13:40 časova

ODLUKA O ODREĐIVANjU ŠTAMPARIJE ZA ŠTAMPANjE OSTALOG IZBORNOG MATERIJALA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA DAN 02. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 20.05.2'24. godine u 13:40 časova

ODLUKA O ODREĐIVANjU ŠTAMPARIJE ZA ŠTAMPANjE GLASAČKIH I LISTIĆA I KONTROLNIH LISTIĆA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKIH KUTIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA DAN 02. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 20.05.2024. godine u 13:40 časova

ODLUKA O UTVRĐIVANjU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA KOJI SE ŠTAMPAJU ZA GLASANjE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA DAN 02. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 20.05.2024. godine u 13:40 časova

ZAPISNIK SA 52. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 19.05.2024. godine u 19:22 časova

ODLUKA O OBJAVLjIVANjU UKUPNOG BROJA BIRAČA U GRADU SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 19.05.2024. godine u 19:22 časova

ZAPISNIK SA 51. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 14.05.2024. godine u 14:27 časova

ODLUKA O ANGAŽOVANjU REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU
Objavljeno: 14.05.2024. godine u 14:26 časova

ODLUKA O OBRASCIMA EVIDENCIJA O PRISUSTVU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU
Objavljeno: 14.05.2024. godine u 14:26 časova

ODLUKA O UTVRĐIVANjU OBRAZACA: GLASAČKOG LISTIĆA, KONTROLNOG LISTA I POTVRDE O IZBORNOM PRAVU ZA GLASANjE VAN BIRAČKOG MESTA I O ODREĐIVANjU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIM ZA DAN 02. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 17.05.2024. godine u 14:25 časova

ZAPISNIK SA 50. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 14.05.2024. godine u 14:45 časova

ODLUKA O NAČINU PRIKUPLjANjA OBAVEŠTENjA I OBJAVLjIVANjA UKUPNOG BROJA BIRAČA ZA GLASANjE VAN BIRAČKOG MESTA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, RASPISANIM ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 14.05.2024. godine u 14:45 časova

ODLUKA O UTVRĐIVANjU ZBIRNE IZBORNE LISTE
Objavljeno: 14.05.2024. godine u 14:45 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 14.05.2024. godine u 14:44 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 14.05.2024. godine u 14:44 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 14.05.2024. godine u 14:43 časova

ZAPISNIK SA 49. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 12.05.2024. godine u 12:09 časova

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA NADA ZA MITROVICU
Objavljeno: 12.05.2024. godine u 12:09 časova

INFORMACIJA O BROJU OVERENIH IZJAVA BIRAČA KOJI SU SVOJIM POTPISIMA PODRŽALI PROGLAŠENU IZBORNU LISTU BROJ 6 NADA ZA MITROVICU
Objavljeno: 12.05.2024. godine u 12:08 časova

REŠENjE O PROGLAŠENjU IZBORNE LISTE BROJ 6 NADA ZA MITROVICU
Objavljeno: 12.05.2024. godine u 12:08 časova

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA DR SAVO MANOJLOVIĆ I JA SAM MITROVICA KRENI PROMENI MLADA MITROVICA
Objavljeno: 12.05.2024. godine u 12:07 časova

INFORMACIJA O BROJU OVERENIH IZJAVA BIRAČA KOJI SU SVOJIM POTPISIMA PODRŽALI PROGLAŠENU IZBORNU LISTU BROJ 5 DR SAVO MANOJLOVIĆ I JA SAM MITROVICA KRENI PROMENI MLADA MITROVICA
Objavljeno: 12.05.2024. godine u 12:07 časova

REŠENjE O PROGLAŠENjU IZBORNE LISTE BROJ 5 DR SAVO MANOJLOVIĆ I JA SAM MITROVICA KRENI PROMENI MLADA MITROVICA
Objavljeno: 12.05.2024. godine u 12:07 časova

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA EVROPSKA MITROVICA
Objavljeno: 12.05.2024. godine u 12:06 časova

INFORMACIJA O BROJU OVERENIH IZJAVA BIRAČA KOJI SU SVOJIM POTPISIMA PODRŽALI PROGLAŠENU IZBORNU LISTU BROJ 4 EVROPSKA MITROVICA
Objavljeno: 12.05.2024. godine u 12:06 časova

REŠENjE O PROGLAŠENjU IZBORNE LISTE BROJ 4 EVROPSKA MITROVICA
Objavljeno: 12.05.2024. godine u 12:06 časova

ZAPISNIK SA 48. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 11.05.2024. godine u 12:13 časova

ZAKLjUČAK KOJIM SE NALAŽE OTKLANjANjE NEDOSTATAKA
Objavljeno: 11.05.2024. godine u 12:12 časova

ZAPISNIK SA 47. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 08.05.2024. godine u 14:53 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 08.05.2024. godine u 14:52 časova

ODLUKA O OBRASCIMA ZAPISNIKA O PRIMOPREDAJI IZBORNOG MATERIJALA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 08.05.2024. godine u 14:51 časova

ODLUKA O OBRASCIMA ZA UTVRĐIVANjE REZULTATA GLASANjA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIM ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 08.05.2024. godine u 14:50 časova

ODLUKA O OBRASCIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA BIRAČA NA INFORMACIJU O TOME DA LI JE U IZVODU IZ BIRAČKOG SPISKA EVIDENTIRANO DA JE GLASAO NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, RASPISANIM ZA 2. JUN 2024. GODINE

      OBRAZAC ZAHTEVA BIRAČA ZA DOBIJANjE INFORMACIJE O TOME DA LI JE U IZVODU IZ BIRAČKOG SPISKA EVIDENTIRANO DA JE GLASAO NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE    SKUPŠTINE GRADA  SREMSKA MITROVICA

        OBRAZAC ZAHTEVA BIRAČA ZA UVID U IZVOD IZ  BIRAČKOG SPISKA U CILjU PROVERE DA LI JE U IZVODU IZ BIRAČKOG SPISKA EVIDENTIRANO DA JE GLASAO NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE    SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 08.05.2024. godine u 14:47 časova

ODLUKA O NAČINU PRAĆENjA IZLAZNOSTI BIRAČA NA IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANE ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 08.05.2024. godine u 14:46 časova

ODLUKA O UTVRĐIVANjU RASPOREDA MESTA ZA PREDLAGANjE ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA U STALNOM SASTAVU ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 08.05.2024. godine u 14:45 časova

ZAPISNIK SA 46. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 04.05.2024. godine u 10:51 časova

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA PROTIV NASILjA ĐORĐO ĐORĐIĆ TATJANA LjUBIŠIĆ DANIJEL ĆETOJEVIĆ
Objavljeno: 04.05.2024. godine u 10:50 časova

INFORMACIJA O BROJU OVERENIH IZJAVA BIRAČA KOJI SU SVOJIM POTPISIMA PODRŽALI PROGLAŠENU IZBORNU LISTU BROJ 3 SREMSKA MITROVICA PROTIV NASILjA ĐORĐO ĐORĐIĆ TATJANA LjUBIŠIĆ DANIJEL ĆETOJEVIĆ
Objavljeno: 04.05.2024. godine u 10:50 časova

REŠENjE O PROGLAŠENjU IZBORNE LISTE BROJ 3 SREMSKA MITROVICA PROTIV NASILjA ĐORĐO ĐORĐIĆ TATJANA LjUBIŠIĆ DANIJEL ĆETOJEVIĆ
Objavljeno: 04.05.2024. godine u 10:49 časova

ZAPISNIK SA 45. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 04.05.2024. godine u 10:48 časova

ODLUKA O NAZIVU I IZGLEDU OBRAZACA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA POSMATRANjE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA SRMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 03.05.2024. godine u 11:46 časova

PRIJAVA ZA DOMAĆEG POSMATRAČA ZA POSMATRANjE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 03.05.2024. godine u 11:46 časova

SPISAK PREDSTAVNIKA DOMAĆEG POSMATRAČA KOJI SE PRIJAVLjUJU ZA AKREDITACIJU ZA POSMATRANjE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 03.05.2024. godine u 11:46 časova

PRIJAVA ZA STRANOG POSMATRAČA ZA PRAĆENjE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENjA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 03.05.2024. godine u 11:45 časova

SPISAK PREDSTAVNIKA STRANOG POSMATRAČA KOJI SE PRIJAVLjUJU ZA AKREDITACIJU ZA PRAĆENjE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 03.05.2024. godine u 11:45 časova

APPLICATION FORM FOR FOREIGN OBSERVERS FOR OBSERVING THE WORK OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES DURING THE CITY OF SREMSKA MITROVICA ASSEMBLY ELECTIONS SCHEDULED FOR 2 JUNE 2024
Objavljeno: 03.05.2024. godine u 11:44 časova

LIST OF REPRESENTATIVES OF FOREIGN OBSERVERS APPLYING FOR THE ACCREDITATION TO OBSERVE THE WORK OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES DURING THE CITY OF SREMSKA MITROVICA ASSEMBLY ELECTIONS SCHEDULED FOR 2 JUNE 2024
Objavljeno: 03.05.2024. godine u 11:44 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 03.05.2024. godine u 11:40 časova

ZAPISNIK SA 44. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:36 časova

INSTRUKCIJA O PREDAJI IZBORNOG MATERIJALA PRE I POSLE GLASANjA ZA IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, RASPISANE ZA 2. JUN  2024. GODINE
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:35 časova

REŠENjE O ODBIJANjU PRIGOVORA
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:34 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:33 časova

PREDLOG ZA IMENOVANjE ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:23 časova

PREDLOG ZA IMENOVANjE ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA U STALNOM SASTAVU
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:23 časova

ODLUKA O ODREĐIVANjU BIRAČKIH MESTA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA GLASANjE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIM 2. JUNA 2024. GODNE
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:23 časova

ROKOVNIK ZA VRŠENjE IZBORNIH RADNjI U POSTUPKU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:20 časova

ODLUKA O POSTUPKU PREDLAGANjA LICA U BIRAČKE ODBORE ZA SPROVOĐENjE GLASANjA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIM ZA 2. JUN 2024. GODINE
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:13 časova

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA GRAD ZA SVE NAS  VLADIMIR PETKOVIĆ
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:09 časova

INFORMACIJA O BROJU OVERENIH IZJAVA BIRAČA KOJI SU SVOJIM POTPISIMA PODRŽALI PROGLAŠENU IZBORNU LISTU BROJ 2 GRAD ZA SVE NAS  VLADIMIR PETKOVIĆ
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:07 časova

REŠENjE O PROGLAŠENjU  IZBORNE LISTE BROJ 2 GRAD ZA SVE NAS  VLADIMIR PETKOVIĆ
Objavljeno: 30.04.2024. u 14:07 časova

PRIGOVOR PROTIV REŠENjA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA BROJ 013 83/2024 I IK
Objavljeno: 29.04.2024. u 19:45 časova

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA KOALICIJA: ALEKSANDAR VUČIĆ – SREMSKA MITROVICA SUTRA
Objavljeno: 29.04.2024. u 10:50 časova

REŠENjE O PROGLAŠENjU IZBORNE LISTE BROJ 1 ALEKSANDAR VUČIĆ SREMSKA MITROVICA SUTRA
Objavljeno: 28.04.2024. u 09:45 časova

INFORMACIJA O BROJU OVERENIH IZJAVA BIRAČA KOJI SU SVOJIM POTPISIMA PODRŽALI PROGLAŠENU IZBORNU LISTU BROJ 1. ALEKSANDAR VUČIĆ SREMSKA MITROVICA SUTRA
Objavljeno: 28.04.2024. u 09:46 časova

ZAPISNIK SA 43. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 28.04.2024. u 09:46 časova

ODLUKA O NAZIVU I IZGLEDU OBRAZCA ZA PODNOŠENjE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBRNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 27.04.2024. u 15:12 časova

OBRAZAC  IZBORNE LISTE
Objavljeno: 27.04.2024. u 15:13 časova

OBRAZAC SAGLASNOSTI KANDIDATA
Objavljeno: 27.04.2024. u 15:14 časova

OBRAZAC IZJAVE BIRAČA
Objavljeno: 27.04.2024. u 15:14 časova

OBRAZAC SPISKA BIRAČA
Objavljeno: 27.04.2024. u 15:15 časova

SAGLASNOST ZA UPOTREBU IMENA U NAZIVU KOALICIJE
Objavljeno: 27.04.2024. u 15:16 časova

ZAPISNIK SA 42. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 27.04.2024. u 15:16 časovaBIRAČKI ODBORI STALNI SASTAV

BIRAČKI ODBORI PROŠIRENI SASTAV

KONTAKT IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Rodoljub Bozović 0641457494

ZAMENIK PREDSEDNIKA IZBORNE KOMISIJE
Maja Kovačević 0642761639

SEKRETAR IZBORNE KOMISIJE
Miloš Mišković 0605223232

ZAMENIK SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE
Jelena Popović 0648025718

TEHNIČKA PODRŠKA
izbornakomisijasm@sremskamitrovica.org.rs 

OBAVEŠTENjE ZA PODNOSIOCE IZBORNIH LISTA

Obaveštavaju se svi zaintresovani podnosioci izbornih lista da će se prijem izborih lista vršiti u sali 2 Gradske kuće, svakog dana počev od 26. aprila do 12. maja 2024. godine u vremenu od 10:00 do 20:00 časova, uz obaveznu prethodnu najavu tri sata pre predaje na kontakt telefone izborne komisije, osima 12. maja, kada se prijem vrši do 00:00 časova.