Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica

Osnovni cilj Turističke organizacije je promocija svih turističkih potencijala i bogatog kulturno istorijskog nasleđa sa posebnim akcentom na očuvanje lokaliteta iz antičkog perioda. U tu svrhu izrađuje programe razvoja turizma i štampa informativno propagandni materijal u vidu štampanih publikacija, audio i video promotivnog materijala i internet prezentacija. U svrhu promocije i unapređenja turizma aktivno učestvuje na sajmovima u zemlji i inostranstvu.[2] Bavi se i poslovima vezanim za prihvat turista, kao i pružanje svih neophodnih informacija o turističkoj ponudi grada. Pored saradnje sa turističkim organizacijama i agencijama u zemlji i inostranstvu, posreduje u pružanju usluga u domaćoj radinosti i na taj način direktno utiče na poboljšanje kvaliteta usluga u turizmu.


Kontinuirano se unapređuju i promovišu arheološki lokaliteti sa ostacima građevina drevnoga Sirmijuma, među kojima se izdvaja Carska palata, objekat jedinstvenog izlaganja eksponata od neprocenjivog značaja, svrstava Sremsku Mitrovicu među najvažnija kulturno turistička odredišta na turističkoj mapi sveta, zatim temelji najstarije hrišćanske crkve u našoj zemlji, prelepo gradsko jezgro staro dva veka.
Bogato kulturno istorijsko nasleđe, prirodne atraktivnosti i izuzetno povoljan geografski položaj omogućavaju razvoj različitih vidova turizma: kulturni, manifestacioni, sportski, izletnički, lovni, seoski i tranzitni turizam, a Turistička organizacija ima zadatak da sve ove vidove turizma podjednako promoviše i razvija.Adresa: Svetog Dimitrija 10
22000 Sremska Mitrovica
Telefon: 022/618 275
Email: turistorgsm@yahoo.com

www.tosmomi.rs