JP Urbanizam

Javno preduzeće za poslove urbanizma “URBANIZAM” Sremska Mitrovica je  formirala Skupština Grada Sremska Mitrovica.
Javno preduzeće “URBANIZAM” je pravni sledbenik JP Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica.
Pored toga, ovo Preduzeće je na neki način, sledbenik i svih organizacionih oblika institucija koje su se bavile urbanističkom strukom na prostorima Grada.
Od 1966. godine Preduzeće je prošlo transformacije od statusa samostalne ustanove, preko statusa OOUR a u okviru radne organizacije, zatim samostalne radne organizacije, društvenog preduzeća, do statusa javnog preduzeća, koji i danas ima.

Preduzeće se kontinuirano bavi planiranjem i uređenjem prostora i naselja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica već 50 godina. Generacije urbanista usmeravale su urbanistički razvoj grada na dugoj i bogatoj kulturnoj osnovi, bogatstvu prirodnih vrednosti, na detaljnom analiziranju sadašnjosti i stremljenju ka boljoj budućnosti.

Delatnost urbanističkog preduzeća je deo kompleksne oblasti planiranja i uređenja prostora i naselja. To je oblast u kojoj su posebno izraženi ovlašćenja i interesi lokalne zajednice – Grada Sremska Mitrovica, jer se odnosi na strateško planiranje razvoja grada na državnom nivou, na prostorni i urbani razvoj, korišćenje zemljišta, komunalnu infrastrukturu i zaštitu životne sredine.
Izrada prostornih i urbanističkih planova, kojima se u prostoru definiše javni interes lokalne zajednice, kao i praćenje njihove implementacije, predstavlja veoma važan deo ove oblasti. Urbanizam i prostorno planiranje su delatnosti od državnog interesa pre svega. Opstanak i dalji razvoj preduzeća vezan je za izradu urbanističkih planova za potrebe Grada, kao i za praćenje njihovog sprovođenja i konsalting u razvojnoj, urbanoj, zemljišnoj politici lokalne zajednice. Dimenzionisanje preduzeća je u funkciji njegove ekonomske održivosti i sposobnosti za efikasnije obavljanje delatnosti i većeg učešća tržišnih poslova u prihodu preduzeća.