OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Martinci

Škola u Martincima je utemeljena još davne 1770. godine. Tada je školski prostor obezbedila crkvena opština koja je i bila osnivač tadašnje škole.
Osmogodišnja škola u našem mestu je počela sa radom u posleratnim godinama u dve manje školske zgrade. Školske 1961/1962 godine, bilo je najviše učenika (oko 620).
Sadašnja školska zgrada je izgrađena 1966. godine od samodoprinosa samih meštana. U školi imamo 16 učionica, svečanu salu, biblioteku, kancelarijski prostor… 2006. godine izgrađena je fiskulturna sala – Balon sala koja je spojena sa školom.

Naša škola ima dugu tradiciju zasnovanu na  kvalitetnom obrazovno vaspitnom procesu.  Svoj rad zasniva na stručnom kadru,  a istovremeno podstiče  i prati profesionalno usavršavanje svih zaposlenih u ustanovi, podstiče svakog zaposlenog na lični razvoj i unapređenje,  neguje pozitivne međuljudske odnose i uvažavanje mišljenja učenika, nastavnika i  roditelja.  Istovremeno  škola omogućuje obrazovni, vaspitni, socijalni, emocionalni, intelektualni i lični razvoj svakog učenika.

Osnovni principi škole su razvijanje savremenih procesa usvajanja znanja, upotreba  savremene tehnologije, preduzetničkih kompetencija i principa učenja, podsticanje kreativnih ideja učenika i nastavnika, timski duh, podsticajna  atmosfera i otvorenost škole prema svim relevantnim institucijama u okolini. Uvažavajući različitosti, kroz kvalitetno obrazovanje i vaspitanje škola pruža jednake šanse svim učenicima za uspešnu integraciju u savremeno  demokratsko društvo.
 
U narednom periodu težimo da:

– kroz  realizaciju kvalitetnih i efikasnih modela obrazovno vaspitnog rada, podsticaj funkcionalnog znanja i interaktivne nastave, ostvarimo cilj – razvijanje individualnih osobina svakog učenika pojedinačno  uz jednaku šansu svim učenicima da postanu uspešni i odgovorni građani savremenog demokratskog društva.

– negujemo  atmosferu u kojoj se uči, razvija i neguje kultura ponašanja i uvažavanja ličnosti, radi na kreativnosti učenika kroz nastavne i vannastavne aktivnosti, razvijaju praktična znanja kod učenika i timski duh.

– pratimo naučno tehnološki razvoj, omogućimo savremenu opremljenost nastavnim sredstvima, poboljšamo materijalno tehnićke uslove za rad škole.

– negujemo lokalne, kulturne i tradicionalne vrednosti, ostvarimo  veću saradnju sa lokalnom samoupravom,  radimo na poboljšanju marketinga i promocije škole a na dobrobit učenika, nastavnika i roditelja.Adresa: Železnička br.2, Martinci
Telefon/faks: 022/210 08 11/ 022/210 08 11
Email: sm.osmartinci@neobee.net

www.zmajm.wordpress.com