Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove

V. d. zamenik načelnice: Miloš Madžić

Adresa: Svetog Dimitrija br. 8, 22000 Sremska Mitrovica
Tel. 022/615 376
e mail:
guprava7@sremskamitrovica.org.rs