Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove

V. d načelnika: Jasna Poznanović
V. d. zamenik načelnika: Miloš Madžić

Adresa: Svetog Dimitrija br.6, 22000 Sremska Mitrovica
Tel. 022/615 376
e mail:
guprava7@sremskamitrovica.org.rs