Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine

Načelnik: Dražen Riđošić

Adresa: Kralja Petra I, br. 5, 22000 Sremska Mitrovica
Tel. 022/623 788
e mail:
uprava10@sremskamitrovica.org.rs