Odbornici

ALEKSANDAR VUČIĆ ZA NAŠU DECU

 

 1. DUŠICA ŠIPKA,                                                    1977.dipl. pravnik Sr.Mitrovica
 2. DMITAR STANIŠIĆ,                                             1982.dipl.pravnik Sr.Mitrovica
 3. NIKOLA DRONIĆ,                                                   1988.menadžer finansija i bankarstva, Laćarak
 4. ALEKSANDAR ALIMPIĆ,                                       1976.dipl.oficir policije. Sr.Mitrovica
 5. JOVANA KARAN,                                                        1988.gimazija  Sr.Mitrovica
 6. VLADIMIR PAVLOVIĆ,                                         1990.dipl.pravnik Sr.Mitrovica
 7. BOJANA LAZIĆ,                                                       1981. doktor medicine Bešenovo
 8. NADA TOJAGIĆ,                                                       1959.penzioner Laćarak
 9. BRANKO JAKOVLjEVIĆ,                                         1988.dipl.ekonomista Sr.Mitrovica
 10. SLAĐANA MILENKOVIĆ,                                      1973.dr književnih nauka Sr.Mitrovica
 11. RANKO MATARUGA,                                                   1962. dipl.pravnik Sr.Mitrovica
 12. RANKO TRIVUNOVIĆ,                                            1981.saobraćajni tehničar Manđelos
 13. RADA SAVIĆ,                                                           1959.ekonomski tehničar Ležimir
 14. NIKOLA TEJIĆ,                                                       1979. dipl.ekonomista Sr.Mitrovica
 15. TAMARA MILKOVIĆ,                                              1981. dipl.ekolog za zaš.živ.sredine Sr.Mitrovica
 16. GORAN MIRAŽIĆ,                                                  1983.dipl.menadžer M.Mitrovica
 17. MILAN LAKETIĆ,                                                   1964.mašinski tehničar Sr.Mitrovica
 18. IVANA PEJINOVIĆ,                                              1988.master profesor književnosti Martinci
 19. DALIBOR IVANOVIĆ,                                           1984. frizer Sr.Mitrovica
 20. ANDRIJANA VUKOVIĆ,                                          1992.doktor medicine Sr.Mitrovica
 21. IVAN VESELINOVIĆ,                                           1987.ekonomista Kuzmin
 22. ILIJA NEDIĆ,                                                        1978.master istoričar Sr.Mitrovica
 23. LjUBICA MITROVIĆ,                                            1986.dipl.pravnik Divoš
 24. VLADIMIR MOMČILOVIĆ,                                  1978. ekonomski tehničar Laćarak
 25. JOVANA KLINCOV,                                                 1986.doktor medicine Čalma
 26. KRUNOSLAV ĐAKOVIĆ,                                        1975.magistar teologije Sr.Mitrovica
 27. OGNjEN PETKOVIĆ,                                               1994.master istoričar Laćarak
 28. MARIJA STOJANOVIĆ,                                         1984.dipl.menadžer Laćarak
 29. ZLATKO ŠIMONjIK                                                1971.preduzetnik Sr.Mitrovica
 30. SLOBODAN ANDRIĆ,                                             1970. mašinski tehničar, Jarak
 31. DRAGOLjUB LAKETIĆ,                                           1978.saobraćajni tehničar Bešenovo
 32. NIKOLA MITROVIĆ,                                            1983.frizer Šišatovac
 33. KRISTINA MILOVAC,                                           1979. trgovac Sr.Mitrovica
 34. DRAGAN KLIČARIĆ,                                               1982. automehančar Sr.Mitrovica
 35. MARINA MAKSIMOVIĆ,                                      1967.dipl.inž.poljoprivrede Sr.Mitrovica
 36. ŽELjKO DIVLjAK,                                                  1980.master bezbednosti Sr.Mitrovica
 37. ŽARKO FILIPOVIĆ,                                           1959. ugostiteljski tehničar Martinci
 38. BOJANA JEROSIMOVIĆ,                                     1994. laboratorijski tehničar Ravnje
 39. JELISAVETA SANADROVIĆ,                               1994. dipl. psiholog Sr.Mitrovica
 40. NIKOLINA NOSOVIĆ,                                         1990.master učitelj Sr.Mitrovica
 41. TATJANA NIKOLIĆ,                                              1985. strukovni vaspitač M.Mitrovica
 42. NEDA DURMANOVIĆ ŠAVIJA,                            1982. doktor medicine Sr.Mitrovica

 

IVICA DAČIĆ „SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)“

 

 1. DR DANIEL BABIĆ,                                        1979.spec.opšte medicine Sr.Mitrovica
 2. JELENA TUCAKOVIĆ                                      1989. mast. ekonomije Laćarak
 3. ZORICA KOČIĆ BRNjA                                   1987. ekonomski tehničar Sr. Mitrovica
 4. TOMISLAV OŽEGOVIĆ,                                1952. penzioner Sr.Mitrovica
 5. BRANKICA VELIMIROVIĆ,                         1964. pravni tehničar Sr.Mitrovica
 6. GORAN JELIĆ,                                                 1965. poljoprivrednik Ležimir

 

GRAD ZA SVE NAS – VLADIMIR PETKOVIĆ

 

 1. VLADIMIR PETKOVIĆ,                               1980. dipl.pravnik  Sr.Mitrovica
 2. KRISTINA DRAGIŠIĆ,                               1971. dipl.psiholog – master  Sr.Mitrovica          
 3. MILAN SAVIĆ,                                             1979. doktor veterinarske medicine Martinci
 4. MIROSLAV JOVANOVIĆ,                            1978. dipl.inž.saobraćaja Sr.Mitrovica,
 5. MONIKA OBRADOVIĆ                                 1988.prof.rusinskog jezika i književnosti  master Sr.Mitrovica
 6. STEVAN ORELj,                                             1967.doktor medicine Sr.Mitrovica
 7. MILOŠ MILENOVIĆ,                                 1979.ekonomista Sr.Mitrovica
 8. TANjA GAJEVAC,                                             1985.prehrambeni tehničar Sr.Mitrovica
 9. UROŠ VOZAREVIĆ,                                      1979.dipl.inženjer Sr.Mitrovica
 10. RADOSAVA STANKOVIĆ,                            1974.medicinska sestra Sr.Mitrovica
 11. ALEKSANDAR UMETIĆ,                               1977.prof.fizičkog vaspitanja Laćarak

 

GG MITROVAČKA ALTERNATIVA POKRET SLOBODNIH GRAĐANA DR MIROSLAV KENDRIŠIĆ

 

 1. MIROSLAV KENDRIŠIĆ,                           1958. prim.dr spec.orl. Sr.Mitrovica
 2. KRISTINA NENADOVIĆ,                            1990.dipl.hemičar Sr.Mitrovica