Dom učenika

Dom učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici je vaspitno obrazovna ustanova u kojoj se ostvaruju uslovi za smeštaj i ishranu učenika, za obrazovanje i vaspitanje, kulturno zabavnu delatnost, fizičku rekreaciju i druge potrebe učenika.

Dom učenika je smešten blizu autobuske i željezničke stanice. Od centra grada i većine srednjih škola je udaljen oko 2 kilometra (20 do 25 minuta hoda).

Dom ima kapacitet za smeštaj 180 učenika. Korisnicima doma su na raspolaganju udobne spavaonice sa centralnim grejanjem. U novom objektu Doma nalaze dvokrevetne i trokrevetne sobe sa kupatilom. u starom objektu sobe su dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne. Mokri čvorovi i kupatila su spratni.

Prateći objekti raspoloživi učenicima su: savremeno opremljena kuhinja sa trpezarijom u kojoj se servira kvalitetna i raznovrsna hrana, čitaonica i biblioteka sa fondom preko 6.500 knjiga, medijateka i učenički klub. U biblioteci se organizuju i pesničke večeri. U vaspitačkoj zbornici se održavaju sednice veća, razgovori sa roditeljima i vodi kompjuterska evidencija biblioteke i pedagoških službi.

U Domu se nalaze sportski i drugi objekti, kao što su: tereni za male sportove, automatska streljana, informatički kabinet sa savremenim računarima i pristupom internetu. Za slobodne aktivnosti učenika u Domu se nalazi učenički klub, medijateka sa televizorom, videobimom i dvd uređajem, zatim bilijar sala i sto za stoni tenis.

U krugu doma se nalazi telefonska govornica. Dom okružuje lepo uređen park u kojem se nalazi spomenik rimsko egipatskom božanstvu Serapisu, fontana i letnja bašta gde učenici mogu da provedu prijatne trenutke slobodnog vremena.

Aktivnosti u samom Domu regulisane su Pravilnikom o Kućnom redu. Prijem učenika se vrši u junskom upisnom roku za narednu školsku godinu. Uslovi prijema su određeni odlukama Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, sektora za učenički standard.

Dom se tokom raspusta koristi za smeštaj i ishranu sportskih grupa i klubova, učesnika raznih takmičenja i manifestacija i sl.

 Adresa: Planinska 1, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon/faks: 022/631–722, 022/631–758
Email:

Sekretarijat: sekretarijat@domucenika sm.edu.rs
Vaspitači: vaspitaci@domucenika sm.edu.rs

www.domucenika sm.edu.rs