Javne rasprave i participativno budžetiranje

2024.

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE
NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2024. GODINU
OBRAZAC ZA PREDLOGE,  SUGESTIJE I MIŠLjENjA NA PREDLOŽENI NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2024. GODINU

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2024. GODINU

 

2023.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE  O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2024. GODINU

NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2024. GODINU 

OBRAZAC ZA PREDLOGE I SUGESTIJE

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU

NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU II

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE II

OBRAZAC ZA PREDLOGE I SUGESTIJE II

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA

SREMSKA MITROVICA

NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžET U GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023.GODINU

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE

OBRAZAC ZA PREDLOGE,  SUGESTIJE I MIŠLjENjA NA PREDLOŽENI NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA  2023. GODINU

2022.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU

POZIV ZA UČEŠĆE U OTVORENOM SASTANKU JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU

OBRAZAC ZA PREDLOGE, SUGESTIJE I MIŠLjENjA NA PREDLOŽENI NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU

UPITNIK ZA GRAĐANE / JAVNOST Javna rasprava o nacrtu  Odluke o budžetu grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu.

NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU

2021.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O BUDDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU