Participativno budžetiranje

Poštovani sugrađani,
pozivamo vas, kao i udruženja građana, da dostavite predloge za mini projekte od javnog značaja vrednosti do 5.000.000,00 dinara.

Projekti koji budu izabrani kroz participativno budžetiranje biće realizovani u 2022. godini spredstvima iz budžeta Grada Sremska Mitrovica.

Predlozi se mogu dostaviti u uslužnom centru, na adresi Svetog Dimitrija 13 ili u mesnim zajednicama na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, kao i putem elektronske pošte participativno2022@sremskamitrovica.org.rs, do 24. septembra 2021. godine

ANKETNI LISTIĆ