Kabinet gradonačelnika

GRADONAČELNICA
Svetlana Milovanović
Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22 000 Sremska Mitrovica, Srbija
Broj telefona: +381 22 610 572 
E mail: gradonacelniksm@gmail.com

 

ZAMENIK GRADONAČELNICE
Petar Samardžić
Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22 000 Sremska Mitrovica, Srbija
Broj telefona: +381 22 610 572
Fax: +381 22 610 562
E mail: zameniksm@sremskamitrovica.org.rs