Skupština grada

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA
Vladimir Pavlović
Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22 000 Sremska Mitrovica, Srbija
Telefon: +381 22 610 556
Fax: +381 22 610 562
E mail: predsednik.sg@sremskamitrovica.org.rs

ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
dr Daniel Babić
Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22 000 Sremska Mitrovica, Srbija
Telefon: +381 22 610 572
Fax: +381 22 610 562
E mail: zameniksg@sremskamitrovica.org.rs

SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA
Miloš Mišković
Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22 000 Sremska Mitrovica, Srbija
Broj telefona: +381 22 610 156
E mail: sekretarsg@sremskamitrovica.org.rs     

ZAMENICA SEKRETARA SKUPŠITNE GRADA
Jelena Popović
Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22 000 Sremska Mitrovica, Srbija
Telefon: +381 22 610 156
E mail:  zameniksk@sremskamitrovica.org.rs