Nadležnost uprave

Gradska uprava za poljoprivredu

 1. Vrši upravne, stručne i analitičke poslove na neposrednom sprovođenju zakona i propisa iz izvornog delokruga Grada, kao i poslove koji su povereni Gradu, izdaje odgovarajuće dozvole i druga akta u oblastima:
  • poljoprivrede;
  • vodoprivrede;
 2. Organizuje i učestvuje u izradi i realizaciji planova razvoja i drugih strateških dokumenata u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede, izrađuje i obezbeđuje realizaciju godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta;
 3. Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradsko veće i Gradonačelnik iz oblasti za koje je zadužena;
 4. Prati stanje u oblasti poljoprivrednog zemljišta, šuma, voda, i predlaže odgovarajuće mere;
 5. Organizuje izradu i učestvuje u donošenju planova i programa upravljanja državnim resursima u skladu sa strateškim planovima i dokumentima;
 6. Izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika;
 7. Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama;
 8. Obavlja poslove vezano planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug;
 9. Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom poslovanju u okviru svojih nadležnosti;
 10. Obavlja i druge poslove za potrebe Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.


V. d. načelnika: Vladimir Nastović

Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 52, 53
Tel. 022/610 623, 022/215 21 29

email: vladimir.nastovic@sremskamitrovica.org.rs,  gu11@sremskamitrovica.org.rs