Zamenik gradonačelnice

Petar Samardžić

Rođen je 5.novembra 1983. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Posle završene Srednje ekonomske škole, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 2008. godine, i po zvanju je Diplomirani ekonomista.

Od 2009. godine bavi se omladinskim radom, omladinskim organizovanjem i politikom, i u ovoj oblasti aktivno doprinosi razvoju civilnog društva. Autor je i koordinator brojnih omladinskih projekata, programa i akcija.

Od 2011. godine radi na ekonomskim poslovima u službi za pravne i opšte poslove u JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica. Funkciju direktora Centra za kulturu „Sirmijumart“ obavlja od avgusta 2013. godine, baveći se realizovanjem opštinskih programskih inicijativa u oblasti kulture, tradicije, umetnosti, stvaralaštva i amaterizma. Šest godina je direktor Međunarodnog festivala folklora „Srem Folk Fest“ – najveće i najposećenije gradske manifestacije u oblasti kulturno umetničkog stvaralaštva. Od 2016. godine obavlja funkciju direktora Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, gde učestvuje u realizaciji programskih aktivnosti koje se odnose na pružanje usluga korisnicima u domenu poljoprivrede, seoskog turizma, seoskog preduzetništva i zanatstva. Jedan je od organizatora manifestacije „Vinski park“, koja doprinosi boljem pozicioniranju Sremske Mitrovice na gastro turističkoj mapi Srema, Srbije i regiona.

Svojim radom doprineo je popularizaciji i afirmisanju Sremske Mitrovice u oblasti omladinske politike, kulture i turizma.

Tokom vanrednog stanja u Republici Srbiji 2020. godine, proglašenog usled pandemije virusa COVID 19, obavljao je funkciju koordinatora Kol centra Grada Sremska Mitrovica, gde značajno doprinosi zaštiti zdravlja i bezbednosti sugrađana, pružajući pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva.

Za zamenika gradonačelnice Sremske Mitrovice imenovan je 2020. godine.

Od 2015. godine u braku je sa Biljanom Samardžić.Adresa: Svetog Dimitrija 13, 
22000 Sremska Mitrovica, Srbija
Broj telefona: +381 22 610 572
Fax: +381 22 610 562
E mail: zameniksm@sremskamitrovica.org.rs