Srem Folk fest

„Srem Folk Fest“ je međunarodni revijalni festival folkora koji se svake godine od 11. do 14. avgusta, održava u Sremskoj Mitrovici  pod pokoviteljstvom Grada Sremska Mitrovica. Osnivač i organizator Festivala je Centar za kulturu "SIRMIUMART"

Cilj Festivala je negovanje i promovisanje narodne pesme, igre, muzike i nošnje svih naroda sveta. Festival omogućava da se i gostujući ansambli upoznaju sa lokalnom kulturom i tradicijom grada domađina i njegove okoline, kao i srpskog naroda uopšte.  „Srem Folk Fest“ je „svet u malom“, omogućava dodir različitih kultura i civilizacija i uspostavljanje saradnje i prijateljskih odnosa među ansamblima na internacionalnom nivou.

Mitrovački festival folklore, od 2015. goddine deluje u okviru Međunarodne federacije folklornih festivala „CIOFF“– svetske međunarodne institucije, koja nameće vrhunske standarde u organizaciji folklornih manifestacija. Od 2019. godine „Srem Folk Fest“ deluje pod pokroviteljstvom Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO m, kao jedan od festival koji za cilj ima očuvanje nematerijalne kulturne baštine celog sveta. 

Na Festivalu učestvuju ansambli iz dvadesteak zemalja koji za vreme Festivala predstavljaju folklor zemlje iz koje dolaze. Programi se realizuju na otvorenoj sceni, u ambijentu iskopina starog rimskog grada, a prati ih svako veče preko 4.000 gledalaca. Pre festivalskih koncerata organizuju se defilei učesnika centralnim ulicama grada, kojima publika takođe posvećuje veliku pažnju. Ansambli na sceni izvode programe u trajanju od 10 do 30 minuta prema predviđenom rasporedu.

Učesnicima se u slobodno vreme pruža mogućnost da se upoznaju sa gradom, njegovom okolinom, istorijom i turističkom ponudom.Adresa: Vuka karadžića 10
22000 Sremska Mitrovica
Telefon: 022/621 194
Email:office@sremfolkfest.org.rs
           sirmiumart@yahoo.com 

www.sremfolkfest.org.rs