Načelnica Gradske uprave za za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata

Vesna Vujanović

Rođena je 1963. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završila osnovnu školu i srednje usmereno obrazovanje – pravni smer, a potom i diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1989. godine.

U organima Grada Sremska Mitrovica zaposlena je od 1991. godine na imovinsko pravnim poslovima, poslovima iz stambene oblasti, poslovima u oblasti privatnog preduzetništva, poslovima radnih odnosa zaposlenih u opštinskim upravama, poslovima rukovodioca Službe za upravno pravne poslove u Gradskoj upravi za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove.

Od 2016. godine načelnik je Gradske uprve za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata.

Majka i baka.