OŠ "Triva Vitasović Lebarnik"

Po najstarijim podacima kojima raspolaže istorijska dokumentacija, škola u Laćarku je počela sa radom 1733. godine.  27.oktobra 1979. svečano je otvorena nova velika škola.

Broj učenika se iz godine u godinu menja. Zadnje dve decenije XX veka se kretao od 1000 do 1100. 1996/97. je bilo 1055 učenika raspoređenih u 33 odeljenja: 17 odeljenja u razrednoj nastavi i 16 odeljenja u predmetnoj nastavi. 2006/07. u školi je 831 učenika rasporedđenih u 34 odeljenja: 17 odeljenja razredne i 17 odeljenja predmetne nastave.

Današnja škola ima: 20 učionica, od kojih 8 za razrednu i 12 za predmetnu nastavu; fiskulturnu salu površine 840m2 sa 2 svlačionice i 3 kabineta, biblioteku sa 11800 knjiga, kabinet za informatiku, svečanu salu, kabinet za kinezi terapiju, školsku kuhinju. Ispred škole je lepa i negovana zelena površina sa brezama, četinarima i rundelama raznovrsnog cveća. Iza škole su sportski tereni.

2012. godine učetelji  škole su pokrenuli akciju uređenja učionica. Učitelji su dobili mogućnost da osmisle svoj školski prostor. Svaka učionica je postala lepa na svoj način. Tu akciju su uspeli da realizuju uz pomoć roditelja. Svake godine se uradi nešto novo. Roditeljski dinar je simboličan, ali se to ne vidi na učionicama. Prve godine su sređeni zidovi, plakari, žardinjere… Druge, stolovi (stari stolovi su ofarbani a gornja ploča je promenjena)….Treće godine se pokušalo sa sređivanjem informatičkog kutka… 2016. godine su tapacirane stolice.Adresa: 1.Novembra br.221, Laćarak
Telefon/faks: 022/670 112/ 022/670 585
Email: sm.ostvl@open.telekom.rs

www.trivavitasoviclebarnik.edu.rs