Predškolske ustanove

PREDŠKOLSKA USTANOVA „PČELICA“  

Adresa: Marko Peričin Kamenjar br.16

Telefon/faks: 022/624 377/ 022/624 377

E mail: pu.pcelica@open.telekom.rs

www.pupcelica.edu.rs

 

OBJEKTI:

„ZVEZDICA“

Adresa: Marko Peričin br.16, Sremska Mitrovica

Telefon: 022/623 926

E mail: pu.pcelica@open.telekom.rs

 

 

„CVRČAK“      

Adresa: Matije Huđi bb

Telefon: 022/623 249

E mail: pu.pcelica@open.telekom.rs

 

 

„BUBAMARA“

Adresa: Matije Huđi bb

Telefon: 022/623 437

E mail: pu.pcelica@open.telekom.rs

 

 

„LEPTIRIĆ“

Adresa: Uroša Stojšića  bb

Telefon: 022/621 882

E mail: pu.pcelica@open.telekom.rs

 

 

„MASLAČAK“

Adresa: Bulevar Konstantina Velikog br. 10

Telefon: 022/623 919

E mail: pu.pcelica@open.telekom.rs

 

 

„ĐURĐEVAK“

Adresa: Fruškogorska  bb

Telefon: 022/631 383

E mail: pu.pcelica@open.telekom.rs

 

 

 

„MAJA“

Adresa: Dekanske bašte br.14

Telefon: 022/621 535

E mail: pu.pcelica@open.telekom.rs

 

 

„LANE“

Adresa: Dragoljuba Veljanovića bb, Mačvanska Mitrovica

Telefon: 022/623 445

E mail: pu.pcelica@open.telekom.rs

 

 

„ČUPERAK“

Adresa: Školska bb, Laćarak

Telefon: 022/670 140

E mail: pu.pcelica@open.telekom.rs