E usluge Sremska Mitrovica
Naziv usluge Vrsta usluge
Prijava deteta u predškolsku ustanovu
Uverenje o državljanstvu
Izvod iz matične knjige rođenih
Izvod iz matične knjige umrlih
Izvod iz matične knjige venčanih
Zahtev za upis/brisanje/promenu u biračkom spisku
Zahtev za izdavanje uverenja/potvrde iz biračkog spiska
   
Zahtev za promenu imena/prezimena
Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja
Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja
Prijava komunalnih problema
Poresko uverenje o izmirenim lokalnim javnim prihodima
Potvrda o izmirenim poreskim obavezama
Zahtev za dopunu podataka u matičnim knjigama
Prijava Komunalnoj policiji
Prijava Saobraćajnoj inspekciji
Prijava Inspekciji za zaštitu životne sredine
Prijava Prosvetnoj inspekciji
Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih
Zahtev za promenu prezimena maloletnom detetu
Zahtev za poništenje duplog upisa u matičnim knjigama
Zahtev za izdavanje odobrenja i taksi isprava za obavljanje auto taksi prevoza putnika
Zahtev za izdavanje odobrenja i taksi isprava za obavljanje auto taksi prevoza putnika
Pravo na porodičnu invalidninu po palom borcu
Pravo na porodičnu invalidninu po umrlom vojnom invalidu
Pravo na mesečno novčano primanje
Pitajte Gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica
Pravo na roditeljski dodatak za prvorođeno dete iz budžeta grada Sremska Mitrovica
Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
Informacija o Objedinjenoj proceduri
Prijava Građevinskoj inspekciji
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Zahtev za preknjiženje sredstava
Zahtev za preknjiženje sredstava
Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru
Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju
Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate
Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate
Zahtev za naknadu dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja
Zahtev za izdavanje uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice radi ostvarivanja prava na učeničke i studentske domove, učeničke stipendije, studentske kredite i umanjenje školarine
Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta 
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak
Prijava Komunalnoj inspekciji 
Zahtev za naknadu putnih troškova za prevoz pratioca dece i učenika sa smetnjama u razvoju
Zahtev za uvid u matične knjige ili izdavanje proste fotokopije matičnih spisa
Sticanje statusa energetski ugroženog kupca