Građanski aktivator

 IT platforma, ugrađena u sajtove grada Sremska Mitrovica i Regionalne zelene mreze Srema, sa ciljem zajedničkog rada javnog i civilnog sektora, kroz uvođenje novih modula kao što je “forum” građana, streaming servis sastanaka, formulari za unos ideja građana i civilnog sektora, zajedničko objavljivanje vesti od značaja, mogućnost članstva i dobijanja informacija … itd. Ova platforma je nastala kao jedna od aktivnosti projekta „ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.