Gradska izborna komisija

ZAPISNIK SA 28. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ODRŽANE DANA 02. decembra 2023. godine u 09:00 časova
Objavljeno: 05.12.2023. u 17:33 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 05.12.2023. u 17:30 časova

ZAPISNIK SA 27. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ODRŽANE DANA 01. decembra 2023. godine u 11:00 časova
Objavljeno: 02.12.2023. u 15:21 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 02.12.2023. u 15:19 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 01.12.2023. u 14:19 časova

ZAPISNIK SA 26. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ODRŽANE DANA 23. novembra 2023. godine u 12:00 časova
Objavljeno: 01.12.2023. u 14:17 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE POSEBAN SASTAV GIK A SREMSKA MITROVICA ZA SPROVEĐENjE IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI APV
Objavljeno: 01.12.2023. u 14:13 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE POSEBAN SASTAV GIK A SREMSKA MITROVICA ZA SPROVEĐENjE IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI APV
Objavljeno: 01.12.2023. u 14:12 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE POSEBAN SASTAV GIK A SREMSKA MITROVICA ZA SPROVEĐENjE IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI APV
Objavljeno: 01.12.2023. u 14:10 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE POSEBAN SASTAV GIK A SREMSKA MITROVICA ZA SPROVEĐENjE IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI APV
Objavljeno: 23.11.2023. u 17:07 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE POSEBAN SASTAV GIK A SREMSKA MITROVICA ZA SPROVEĐENjE IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI APV
Objavljeno: 23.11.2023. u 17:05 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE POSEBAN SASTAV GIK A SREMSKA MITROVICA ZA SPROVEĐENjE IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI APV
Objavljeno: 23.11.2023. u 17:02 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE POSEBAN SASTAV GIK A SREMSKA MITROVICA ZA SPROVEĐENjE IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI APV
Objavljeno: 23.11.2023. u 17:01 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE POSEBAN SASTAV GIK A SREMSKA MITROVICA ZA SPROVEĐENjE IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI APV
Objavljeno: 23.11.2023. u 16:59 časova

ZAPISNIK SA 24. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ODRŽANE DANA 17. novembra 2023. godine u 09:00 časova
Objavljeno: 23.11.2023. u 16:32 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 23.11.2023. godine u  16:30 časova 

ZAPISNIK SA 23. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 18.11.2023. u 16:32 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno:18.11.2023. godine u  16:30 časova 

ZAPISNIK SA 22. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ODRŽANE DANA 16. novembra 2023. godine u 10:00 časova
Objavljeno: 17.11.2023. u 09:32 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno:17.11.2023. godine u  09:33 časova 

ZAPISNIK SA 22. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ODRŽANE DANA 14. novembra 2023. godine u 11:00 časova
Objavljeno: 16.11.2023. u 10:40 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno:16.11.2023. godine u  10:38 časova 

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno:14.11.2023. godine u 14:31 časova 

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno:14.11.2023. godine u 14:34 časova 

ZAPISNIK SA 21. SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ODRŽANE DANA 10. novembra 2023. godine u 10:00 časova
Objavljeno: 14.11.2023. u 14:35 časova

ODLUKA O ODREĐIVANjU BIRAČKIH MESTA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA GLASANjE NA IZBORMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 17. DECEMBAR 2023. GODINE
Objavljeno:10.11.2023. godine u 13:30 časova 

REŠENjE  O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno:10.11.2023. godine u 13:34 časova 

ZAPISNIK SA DVADESETE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ODRŽANE DANA 27. septembra 2023. godine u 11:00 časova
Objavljeno: 10.11.2023. u 13:36 časova

ODLUKA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE
Objavljeno: 01.11.2023. godine u 13:53 časova

ODLUKA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA U STALNOM SASTAVU
Objavljeno:12.07.2023. godine u 12:30 časova 

ODLUKA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 11.02.2022. godine u 10:00 časova