Buka mesečni izveštaji

2024.

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec januar 2024. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec mart 2024. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec april 2024. godine

2023.

Izveštaj o merenju nivoa buke za 2023. godinu

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec decembar 2023. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec novembar 2023. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec septembar 2023. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec jul 2023. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec maj 2023. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec april 2023. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec mart 2023. godine

2022.

Izveštaj o merenju nivoa buke za 2022. godinu

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec decembar 2022. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec novembar 2022. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec oktobar 2022. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec septembar 2022. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec avgust 2022. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec jul 2022. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec jun 2022. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec maj 2022. godine

2021.

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec decembar  2021. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec novembar  2021. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec oktobar  2021. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec septembar  2021. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec avgust  2021. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec jul  2021. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec jun  2021. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec april  2021. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec mart  2021. godine

 

2020.

Izveštaj o merenju nivoa buke  2020. godinu

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec decembar 2020. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec novembar  2020. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec oktobar  2020. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec septembar 2020. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec avgust  2020. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec jul  2020. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec jun  2020. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec maj  2020. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec april 2020. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec mart 2020. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec februar 2020. godine

2019.

Izveštaj o merenju nivoa buke  2019. godinu

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec decembar 2019. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec novembar 2019. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec septembar 2019. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec avgust 2019. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec jun 2019. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec maj 2019. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec april 2019. godine

 

2018.

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec decembar 2018. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec novembar 2018. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec oktobar 2018. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec septembar 2018. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec avgust 2018. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec jul 2018. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec jun 2018. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec maj 2018. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec april 2018. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec mart 2018. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec februar 2018. godine

Izveštaj o merenju nivoa buke za mesec januar 2018. godine