Muzička škola "Petar Krančević"

Osnivanju muzičke škole „Petar Krančević“ prethodio je desetogodišnji muzički tečaj – u periodu od 1952 – 1962 godine. Svake godine tečaj je okupljao oko 80 učenika koji su radili po programu niže muzičke škole za klavir i violinu. 01. novembra 1962. godine osnovana je i počela je sa radom Osnovna muzička škola „Petar Krančević“. Škola je uzela ime horovođe i kompozitora, u znak priznanja njegovom radu. Evolucijom vaspitno – obrazovnog procesa i uloge profesionalnog nosioca kulturno – javnog života Grada, prerasla je u vodeću vaspitno – obrazovnu ustanovu ovog tipa na području Srema.

Danas, nakon pedeset godina obavlja vaspitno obrazovnu delatnost predškolskog, osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja na četrnaest zastupljenih instrumenata (klavir, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, tambura, gitara, flauta, klarinet, saksofon, truba, solo pevanje i udaraljke) kao i na dva izborna odseka, narodne i džez muzike. Učenici osnovnog obrazovanja, koji iskažu interesovanje za dalje muzičko napredovanje, svoju šansu traže na dva odseka srednje škole: vokalno–instrumentalnom (obrazovni profil – muzički izvođač–klasične muzike i obrazovni profil – muzički izvođač–tradicionalno pevanje i tradicionalno sviranje) i teoretskom (obrazovni profil – muzički saradnik).

Pored primarnog vaspitno – obrazovnog procesa, svakom novom školskom godinom Muzička škola „Petar Krančević“ gradu pruža preko 100 koncertnih dešavanja u okviru edukacije učenika kulturno javnom delatnošću kao i kroz saradnju sa organima lokalne samouprave (za njihove potrebe) i drugim kulturnim institucijama u gradu, Pokrajini i Republici.

Danas Muzička škola ravnopravno parira sličnim institucijama u većim centrima Republike po kvalitetu i broju manifestacija kulturnog karaktera koje na svoju inicijativu a uz podršku grada Sremska Mitrovica, Pokrajine i Republike sama organizuje.

Snaga naše škole je kvalitetan profesorski kadar i visoko profesionalni odnos prema radu.

Snaga naše Škole je podmladak u PREDŠKOLSKOM MUZIČKOM ZABAVIŠTU (PRIPREMNI RAZRED) koje je osnovano sa ciljem da se najmlađi članovi društva upoznaju sa muzikom i svetom zvuka koji ih okružuje, da oplemenjuju svoju dečju maštu i kreativno se razvijaju kroz muziku, igru i druženje ….. Cilj je da najmlađi upoznaju osnovne muzičke pojmove i veštine kroz pesmu, igru, brojalice i muzičke priče. Ovde učimo decu da vole muziku i pomažemo im da steknu osnovnu muzičku kulturu, a ujedno ih i pripremamo za (eventualni) upis u osnovnu muzičku školu. U pripremni razred mogu se upisati deca koja imaju 6, 7 ili 8 godina. Rad sa decom odvija se u grupama, koje se formiraju prema godištu dece, tako da polaznici budu u grupi sa svojim vršnjacima. Nastava se odvija dva puta nedeljno, a čas traje 45 minuta.

Snaga naše Škole je razvijanje sposobnosti sviranja na muzičkom instrumentu među gotovo 400 učenika OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE koji stiču prva znanja i usvajaju osnovne veštine sviranja na žičanim, duvačkim ili instrumentima sa dirkama, odnosno pevanja, svrstanim u 6 odseka:

GUDAČKI ODSEK (violina, viola, violončelo i kontrabas),

DUVAČKI ODSEK (flauta, klarinet, saksofon i truba; pridodate su i udaraljke),

KLAVIRSKI ODSEK,

TRZAČKI ODSEK (gitara, tambura),

ODSEK SOLO PEVANjA, i

ODSEK HARMONIKE.

Snaga naše Škole je u stvaranju budućih profesionalih muzičara – solista, kamernih ili orkestarskih muzičara – sada učenika četvorogodišnje SREDNjE MUZIČKE ŠKOLE koji se obrazuju u okviru tri obrazovna profila:

MUZIČI IZVOĐAČ – KLASIČNE MUZIKE

MUZIČI IZVOĐAČ – TRADICIONALNO PEVANjE I TRADICIONALNO SVIRANjE

MUZIČKI SARADNIK – TEORETIČAR

Snaga naše Škole je u postojanju i zastupljenosti većeg broja instrumenata simfonijskog orkestra u okviru nastave. Raznovrsnost instrumenata koji mogu biti izučavani na nivou osnovne ili srednje muzičke škole, daje nam novu snagu – snagu razvijanja osećaja umetničke pripadnosti kroz različite oblike zajedničkog muziciranja:

Gudački orkestar osnovne škole

Hor osnovne škole

ŽENSKI HOR srednje škole

MEŠOVITI HOR srednje škole

Orkestar harmonika osnovne škole

Duvački orkestar osnovne škole

Tamburaški orkestar škole

Snaga naše Škole je u negovanju prijateljskih odnosa sa svim muzičkim školama u Srbiji i zemljama iz okruženja.Adresa: Žitni trg br.28
Telefon: 022/639 061
E mail: krancevic022@mts.rs

www.mskrancevic.edu.rs