JKP Vodovod

Javno komunalno preduzeće “Vodovod” sa sedištem u Sremskoj Mitrovici osnovano je 1.aprila 1991.godine kao pravni sledbenik KRO “Sava” koja je osnovana 1963.god. U okviru ove organizacije “Vodovod” je poslovao kao OOUR od 1974. do 1991.godine.

JKP “Vodovod” sa potpunom odgovornošću upisan je u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre pod brojem BD 14643/2005 od 22.04.2005.godine, matični broj 8234779. Osnivač preduzeća je Grad Sremska Mitrovica, a vlasnik imovine koju preduzeće koristi je Republika Srbija. Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava.

DELATNOST preduzeća po šiframa:
3600 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
3700 Uklanjanje otpadnih voda drenažom, kanalizacijom, odvodnim kanalima, ili na drugi način, održavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode
4221 Izgradnja cevovoda
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
711   Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Radne jedinice:
Radna jedinica Proizvodnja vode se bavi crpljenjem, transportom i preradom sirove vode i potiskivanjem prerađene vode u sistem vodosnabdevanja kako u regionalni sistem vodosnabdevanja, tako i u lokalne distributivne mreže, održavanjem elektro uređaja i automatike u crpnim postrojenjima i postrojenjima za evakuaciju otpadnih voda i održavanje elektro mašinskih uređaja i kontrolom kvaliteta vode.
Radna jedinica Izgradnja i održavanje ViK mreže obavlja delatnost održavanja mernih mesta,zamene vodomera, razdvajanja internih mreža, kontrolu mernih i priključnih mesta, privremenih isključenja sa distributivne mreže vodovoda, pronalaženja kvarova i merenja parametara distributivne mreže, kao i interventno održavanje instalacija vodovoda.Ovu radnu jedinicu čini i sekcija izgradnje i održavanja vodovodne mreže koja obavlja delatnost održavanja cevovoda, instalacija vodovoda, te izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže sa izradom priključakan na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i poslove transporta i održavanja vozila i mehanizacije.
Radna jedinica Zajedničke službe obavlja poslove računovodstva, poslove obračuna i naplate isporučene pijaće vode i odvođenja otpadnih voda, nabavke i skladištenja materijala, rezervnih delova, opreme i slično, poslove obezbeđenja imovine preduzeća, administrativno tehničke poslove, poslove iz oblasti radnih odnosa i zastupanja preduzeća, projektovanja hidrotehničkih objekata sa obradom tehničke dokumentacije, kao i druge opšte poslove.
Radna jedinica Zaštite na radu i fizičkog obezbeđenja objekata