Načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu


Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 32
Tel. 022/610 261

Email: guprava5@sremskamitrovica.org