Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata

Načelnica: Vesna Vujanović

Adresa: Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 37
Tel. 022/610 559, 022/215 2087
e mail:
guprava6@sremskamitrovica.org.rs