Projekti

Naslov projekta: CityWalk 2.0  – Zajedno za energetski efikasnu urbanu mobilnost: Smanjenje intenziteta zagađenja nastalog u urbanom prevozu kroz pružanje podrške promeni na aktivnu urbanu mobilnost a kroz promenu izgleda ulica i putnih navika

Trajanje projekta: Januar 2024 – Jun 2026

Finansiranje: Sufinansiran od strane Evropske unije, Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF)

Partneri na projektu: Partnerstvo se sastoji od 14 organizacija iz deset država Srednje, Južne i Istočne Evrope– Slovenija, Mađarska, Rumunija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Češka i Hrvatska.

 • Znanstveno raziskonalno središče Bistra Ptuj (SI) – nosilac projekta
 • Első Magyar Felelősségteljes Innováció Egyesület (HU)
 • URBASOFIA S.R.L. (RO)
 • Tečnisče Universitaet Wien (AT)
 • Općina Centar Sarajevo (BA)
 • Primăria municipiului Čișinău (MD)
 • Municipiul Satu Mare (RO)
 • Opština Budva (ME)
 • Grad Sremska Mitrovica (RS)
 • Statutární město Pardubice (CZ)
 • Grad Valjevo (RS)
 • Grad Karlovac (HR)
 • Regionalna energetska klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (HR)
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (HU)

REZIME PROJEKTA

Glavni cilj projekta CityWalk 2.0 je promovisanje energetske tranzicije u sektoru transporta drastičnim smanjenjem potrošnje energije gradskog transporta. Najbrži, najefikasniji i najjeftiniji način je prelazak sa izuzetno energetski intenzivne (i neefikasne) mobilnosti zasnovane na korišćenju automobila na aktivne oblike mobilnosti (pešačenje, biciklizam), mikromobilnost i korišćenje javnog prevoza. CityWalk 2.0 se fokusira na implementaciju transformacije na nivou grada i građana. Ključni elementCityWalk 2.0: (i) redizajn ulica kako bi se promovisala aktivna mobilnost i obešrabrila upotreba automobila, (ii) promena ponašanja građana na putovanju i (iii) jačanje političke volje i posvećenosti (ključni uslov!) za sprovođenje transformacije.