Centar za kulturu "SIRMIUMART"

Centar za kulturu "SIRMIUMART" osnovan je 1971. godine kao ustanova kulture koja je objedinila do tada postojeće muzičke aktivnosti u gradu Sremskoj Mitrovici. Osnovna delatnost "SIRMIUMART" a je organizovanje i razvijanje muzičke, scenske i poetske delatnosti dece i mladih kroz rad organizacionih jedinica, a i realizovanje programa kulturno umetničkog stvaralaštva i zabavnog života: organizacija koncerata, književnih večeri, izložbi i izdavačka delatnost.

Svojim programskim opredeljenjem Centar za kulturu deluje na svim područjima kulturnih i umetničkih zbivanja i na afirmaciji umetničkog potencijala našeg grada; afirmiše i prezentuje razne umetničke trendove. Podjednako bitna delatnost "SIRMIUMART" a je i negovanje amaterizma i što veće angažovanje mladih u kulturno umetničkom životu.Telefon: 022/621 194 
Adresa: Vuka Karadžića 10
E mail: sirmiumart@yahoo.com

www.sirmiumart.com