Pozorište "Dobrica Milutinović"

Posle II svetskog rata u Sremskoj Mitrovici je formirano prvo profesionalno pozorište.
Krajem 1944. Umetnička ekipa Narodnooslobodilačkog odbora za Srem počela je da igra predstave u sali Srpskog doma, čime je formirano prvo profesionalno pozorište u Sremu.
Ova Umetnička ekipa je u leto 1946. godine promenila naziv u „Okružno narodno pozorište u Sremskoj Mitrovici“. Početkom 1948. Pozorište menja naziv u „Gradsko narodno pozorište u Sremskoj Mitrovici“.
Teškoće rada Pozorišta u malom gradu došle su do izražaja krajem 1951. godine kada ono privremeno prestaje sa radom. Pod nazivom „Sremsko narodno pozorište“ 1952. godine, obnovljeni glumački ansambl je ponovo počeo sa radom.
Međutim 1955. godine situacija se naglo izmenila. Sreske blagajne bile su gotovo prazne i sva pozorišta su očekivala da ih na dotiranje preuzmu pokrajinski organi, za šta nije bilo realnih mogućnosti. Na kratko je prekinuta profesionalna pozorišna aktivnost u Sremskoj Mitrovici. Od tada, u njemu se okupnjaju glumci amateri.
Iste jeseni (1955.) počinje sa radom „Amatersko pozorište u Sremskoj Mitrovici“, koje 1974. godine dobije ime Pozorište „Dobrica Milutinović“.
Status profesionalnog pozorišta obnovljen je 1989. godine uz zalaganja tadašnje upravnice Dušanke Zrilić, ali bez profesionalnog glumačkog ansambla.
Pozorište "Dobrica Milutinović" bilo je domaćin Susreta profesionalnih pozorišta Vojvodine 1993. i 1998. godine.
Pozorište "Dobrica Milutinović" dodeljuje nagradu izuzetnim pozorišnim delatnicima iz Kuće, ali i na teritoriji cele zemlje. Nagrada je plaketa koja nosi naziv "Dobrica Milutinović", a predstavlja lik ovog velikog umetnika urađenog u bronzi po radu vajara Voje Soldatovića. Plaketa se redovno dodeljuje i uz Dobričin prsten.
Jedino profesionalno pozorište u Sremu, ali sa dugom tradicijom negovanja amatera. Zato Pozorište "Dobrica Milutinović" u svom sastavu ima Dramski i Omladisnki studio gde mladi amateri stvaraju predstave sa velikim dramskim potencijalom.Telefon: 022/615 115
Adresa: Gradski park 2                          
E mail: pozoristedm@gmail.com

www.pozoristedm.com