Atletski stadion

Radovi na izgradnji prvog atletskog stadiona u Srbiji sa lokacijom u Sremskoj Mitrovici započeli su 18.septembra 2005. godine. Projektom je predviđena izgradnja stadiona II konstruktivne kategorije prema pravilima IAAF koji podrazumeva standardnu atletsku stazu od 400m sa 8 traka, duplim borilištima za kuglu, disk, kladivo, dalj, troskok, vis i motku te pomoćnim borilištima i prostorom za zagrevanje sa površinama pod tartan podlogom. Dati tip stadiona zadovoljava i dobija sertifikat za odrzavanje i najznacajnijih međunarodnih atletskih takmičenja ranga svetskih kupova, kupova Evrope, regionalnih igara tipa Mediteranskih igara itd.
Radovi su završeni u junu mesecu 2006. godine nakon čega su na Atletskom stadionu započela prva takmičenja.

Godine 2008. Grad Sremska Mitrovica osniva ustanovu “Atletski stadion” sa ciljem promocije i unapređenja fizičke kulture i sporta uopšte a posebno atletike kao bazičnog sporta, ali i upravljanja, održavanja, opremanja i staranja o atletskom stadionu.

Za prvog direktora Ustanove “Atletski stadion” imenovan je Zoran Maksimović, diplomirani ekonomista iz Sremske Mitrovice, inače međunarodni atletski sudija.

Atletski stadion dom je mnogih atletskih klubova ali i mesto na kojem su obarani mnogi nacionalni, evropski i svetski rekordi, kao i mesto na kojem su slavu gradili brojni evropski i svetski atletski prvaci.Adresa: Dr Milana Kostića bb
Telefon: 022/631 858

www.atletskistadion.rs