Ekonomska škola "9. maj"

5. septembra 1959, počela je sa radom Ekonomska škola „9.maj“. Škola je osnovana Rešenjem narodnog odbora Sreza br. 2090/1 od 01.09.1959. godine, sa ciljem da obavlja vaspitno obrazovnu delatnost i obrazuje učenike i buduće kadrove ekonomske struke, za potrebe privredne i vanpriprivredne delatnosti za područje Srema. Od tada pa do danas, ova ustanova, u okviru svoje delatnosti, srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, poštujući opšte principe struke, ostvaruje ciljeve i standarde ove delatnosti u dva područja rada:
– ekonomija, pravo i administracija
– ugostiteljstvo i turizam
Prvobitno smo delili zgradu sa Gimnazijom, a nastavu u Ekonomskoj školi je pohađalo tri odeljenja, dva mešovita i jedno čisto žensko odeljenje, ukupno 105 učenika.
Škola je za četiri godine narasla na ukupno 409 učenika u redovnim odeljenjima i 68 učenika u odeljenjima odraslih.
Učenici su bili učesnici brojnih radnih akcija kao što su izgradnja auto – puta Bratstvo jedinstvo, berba kukuruza, berba grožđa, a od prvog zarađenog novca opremili su školski orkestar i kupili magnetofon za razglasnu stanicu.
1977. škola dobija svoju zgradu u ulici Đure Daničića i vremenom stiče svoj nadimak „škola na kraju grada“.
Za postignute rezultate u vaspitno obrazovnom radu škola je 1997. godine dobila Novembarsku nagradu opštine Sremska Mitrovica.
Broj odeljenja i smerovi su se menjali sa godinama. Na primer, školske 2002/2003. škola je imala najveći broj učenika: 33 odeljenja sa 1021 učenikom.
Danas imamo 25 odeljenja i oko 720 učenika.
U skladu sa potrebama vremena i tržišta rada neki smerovi su vremenom ugašeni: daktilograf, birotehničar, trgovac, konobar.
Od 2004/2005. u školu se uvode novi, atraktivniji smerovi: finansijski administrator, poslovni administrator, turistički tehničar, ugostiteljski tehničar.
Za 60 godina rada škola je imala 12 direktora: Prvi direktor je bio profesor Ferdo Poduška, a zatim slede Novak Radanović, Trivun Milanković, Miloš Dugošija, Milko Gospić, Ljubinka Vlaović, Zora Beader, Zlatica Kuzminac, Jasna Arbanas, Ilija Nedić, Siniša Jukić.
A danas se na mestu direktora nalazi Novica Novaković, profesor računarstva i informatike.
U toku svog šezdesetogodišnjeg rada, škola je učestvovala u mnogim takmičenjima i postizala velike uspehe u svim oblastima kojima se škola bavi, oblast ekonimije, prava i administracije, turizma i ugostiteljstva. Slavu školi doneli su i naši bivši učenici, a sada istaknuti privrednici, bankari, profesori fakulteta, sportisti, trgovci, ugostitelji i naše kolege.

Trenutno izvodi nastavu obrazovanja i vaspitanja za redovne i konsultacije za  vanredne učenike, kao i za učenike u postupku dokvalifikacije i prekvalifikacije,  u sledećim obrazovnim profilima:
Ca četiri godine trajanja obrazovanja:
– ekonomski tehničar
– finansijski administrator
– poslovni administrator
– ugostiteljski tehničar

Ca tri godine trajanja obrazovanja:
– kuvar

Od 2004/2005. školske godine, radi unapređivanja kvaliteta i osavremenjavanja obrazovno vaspitnog rada, škola upisuje ogledno odeljenje, obrazovnog profila finansijski administrator – ogled koji se prati i realizuje u saradnji sa Nemačkom organizacijom –  GTC. Ova podrška i saradnja rezultirala je uvođenjem novih nastavnih programa, usvajanje novih nastavnih metoda, uključujući i metode ocenjivanja učenika koje nastavnici primenjuju i u drugim obrazovnim profilima učenika Takođe, to je doprinelo i  stručnom usavršavanju nastavnog kadra.

Od 2011/2012. školske godine škola upisuje ogledno odeljenje poslovni administrator, a od školske 2012/2013. uvodi se se četvorogodišnji smer ugostiteljski tehničar.

U vezi sa napred rečenim, ovoj ustanovi su izdata sledeća rešenja o ispunjenosti uslova za rad:
1.) četiri godine obrazovanja
– ekonomski tehničar, reš.br.614 02 00397/94 03, Ministarstvo prosvete
– finansijski administrator,  reš.br. 106 022 00022/2005 01,Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu, Novi Sad
– poslovni administrator, reš. br. – 128 022 209/2013 01, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu,Novi Sad
– ugostiteljski tehničar, reš.br.128 022 25/2012 012, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu,Novi Sad

2.) tri godine obrazovanja
– kuvar, reš.br. 614 02 00397/94 03 , Ministarstvo prosvete

Obrazovno vaspitni rad se ostvaruje na srpskom jeziku. Ova ustanova ukupno broji 100 zaposlenih, nastavnog i vannastavnog osoblja. Rad je organizovan u dve smene , u 31 odeljenje, broji oko 900 učenika u redovnoj nastavi. Brojne nagrade na različitim takmičenjima svedoče o kvalitetu rada zaposlenih.
U školi je obavezno učenje engleskog jezika, a pored njega uči se i nemački i italijanski.
U školi postoje i veoma aktivan rad imaju dramska sekcija, literalna,  novinarska, recitatorska, likovna sekcija, sekcija za simulaciju krivičnog postupka, mladi istoričari, retorika i debatni klub, hor, sekcija nemačkog jezika, sekcija prve pomoći… Pored toga priprema učenika za sportska takmičenja pokazala se kao veoma uspešna, a pokazatelji su brojne medaljei priznanja:
– poslednjih 12 godina najbolja srednja škola u Sremu u sportu
– redovno dobijana nagrada od Sremskih novina u kategoriji sporta
– redovno dobijanje Svetosavske povelje u domenu sporta
– brojna republička takmičenja (odbojka: treće i sedmo mesto; atletika ekipno: dva prva, dva druga i četiri treća mesta; gimnastika ekipno: prvo, drugo i dva puta treće mesto)
– učestvovanje na školskoj olimpijadi (odbojka: dva četvrta i jedno šesto mesto)

Učenički parlament škole osnovan je 2004. godine i svojim aktivnim radom doprineo je povećanju kvaliteta rada škole. Učešćem u parlamentu učenici su uspešno organizovali brojne humanitarne, sportske, kulturne i akcije zabavnog karaktera.

Prostor u kome je škola smeštena predstavlja problem na kome se godinama unazad radi, ali još uvek nema konkretnog rešenja. Nažalost, to je problem čije rešenje ne zavisi samo od same škole. Savremenim tehnologijama i drugim potrebnim obrazovnim sredtvima, kao i maksimalno efikasnom organizacijom omogućuje se nesmetani rad u školi.

Škola u celosti ostvaruje neposrednu primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, posebnog Zakona o srednjoj školi kao i Pravilnika iz ove oblasti. Autonomnost  ova ustanova ostvaruje  neposrednom primenom Statuta škole kojim je uređena unutrašnja organizacija rada kao  donošenje i primena opštih akata škole.  Osiguranje kvaliteta rada ustanove ostvaruje se kroz primenu Razvojnog plana. Iz godine u godinu uvode se savremenije metode izvođenja nastave.

Škola podstiče istraživački rad, slobodu mišljenja, kreativnost, humanost i toleranciju, utiče na razvoj znanja i veština neophodnih za što uspešniju budućnost svojih učenika. Sa verom u nove uspehe, nastavljamo tamo gde smo stali.



Adresa: Đure Daničića br.2
Telefon/faks: 022/615 320/ 022/625 323
Email: ekonomskasm@mts.rs

www.es.edu.rs