Stupio na snagu 7. 9. 2022.

Sistematizacija radnih mesta 

Obrazac kompetencija