Dom zdravlja Sremska Mitrovica

Dom zdravlja u  Sremskoj Mitrovici kao zdravstvena ustanova svoje korene pronalazi još u antičko doba i doba carskog Rimskog grada Sirmiuma, iz kojeg postoje podaci o radu lekara kao i pronađeni hirurški instrumenti vojnih rimskih lekara. U srednjem veku, u manastiru svetog Dimitrija, radili su lekari i ukazivali pomoć stanovništvu. Krajem XVIII i početkom XIX veka počinje intenzivan razvoj grada i Mitrovica je sedište Petrovaradinskog puka Austro – Ugarske vojske. Godine 1826. počela je sa radom vojna bolnica Petrovaradinskog puka, koja pruža usluge i civilnom stanovništvu. Od tada pa do današnjih dana, počinje intenzivan razvoj zdravstva u Sremskoj Mitrovici i Sremu.

U zdravstvu je radilo više lekara čija imena ostaju zlatnim slovima zabeležena u istoriji medicine: dr Nikola Vujić, prim. dr Đorđe Panišić, prim. dr Radivoje Gočić i mnogi drugi. Sremska Mitrovica je rodno mesto Milana Jovanovića Batuta.
U sklopu svog razvoja, Dom zdravlja je pretrpeo više reorganizacija, uz stalno proširivanje kapaciteta i redovnog uvođenja najsavremenijih metoda lečenja i preventive.Adresa: Stari šor 65, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon: 022/610 222
Faks: 022/615 105
Email: ustanova@dzsm.rs

www.sm.dzsm.rs