Galerija „Lazar Vozarević“

Galerija „Lazar Vozarević“ osnovana je i počela sa radom novembra 1973. godine izložbom slika i crteža Lazara Vozarevića. Galerija ima dva jasno profilisana dela: memorijalni i živi.

Osnovno galerijsko jezgro čini memorijalni deo koji se sastoji od originalnih slika, crteža, kolaža i materijala koji se vezuje za stvaralaštvo Lazara Vozarevića.

Lazar Vozarević rođen je 1925. godine u Sremskoj Mitrovici, a umro 1968. godine u Beogradu. Završio je Akademiju likovne umetnosti u Beogradu. Boravio je u Parizu 1951 1952, 1954 1956, 1958 i 1962. Pored slikarstva bavio se mozaikom i ilustracijom. Bio je docent na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Dela mu se nalaze u Galeriji “Lazar Vozarević“, Sremska Mitrovica, Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Umetničkoj galeriji na Cetinju kao i u značajnim zbirkama u inostranstvu: David Rockfeller (SAD), Guido Tervizan (Italija), Vila Lobos (Brazil), Philipe Baudet (Francuska), Paul Flockerman (SAD) i dr. Vozarević je samostalno izlagao u Beogradu, Zagrebu, Sremskoj Mitrovici, Parizu, Rimu, Brazilu, Veneciji, Njujorku i dr. Lazar Vozarević je u okviru jugoslovenske selekcije izlagao na Bijenalu mladih u Parizu, na Međunarodnoj izložbi u Tokiju, na Mediteranskom bijenalu u Aleksandriji i na Bijenalu u Sao Paolu.

Drugi deo u strukturi Galerije odnosi se na dinamičke akcije u oblasti žive i savremene umetnosti. Galerija organizuje dve stalne manifestacije: Sremskomitrovački salon (Vojvođanski salon) koji svake druge godine prikazuje najnovija dostignuća u oblasti likovne i primenjene umetnosti i arhitekture u Vojvodini i Likovni salon Srema na kome izlažu likovni stvaraoci sa ovog područja. Galerija je do sada organizovala preko 160 izložbi u svojim prostorijama i dvadesetak izložbi u zemlji i inostranstvu.Telefon: 022/621 492
Adresa: Gradski park 4
E mail: galerijasm@opentelekom.rs