OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"

Osnovna škola ,,Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Mitrovici, osnovana je 10.09.1953. godine, pod nazivom Osmogodišnja škola broj 1.

Školska zgrada ima 6000m², ima 16 učionica opšte namene, 3 kabineta, fiskulturnu salu, svečanu salu i hol za izvođenje kulturnih aktivnosti, kao i prateće prostorije za nastavno, administrativno i pomoćno osoblje.Jovanović Zmaj“, dobija iste školske godine 19.03.1954. godine.
Školska zgrada, izgrađena je sredstvima samodoprinosa građana Sremske Mitrovice i useljena je 03.09.1971. godine.

Septembra 1979. godine, osnovna škola ,,Jovan Jovanović Zmaj“, počela je da radi kao integrisana celina u koju su ušli: osnovna škola ,,Dositej Obradović“ iz Šašinaca i ,,Boris Kidrič“ iz Jarka. Oba područna odeljenja su osmogodišnja.

Izdvojena odeljenja u Jarku i Šašincima udaljena su od matične škole 12km i imaju autobusku vezu sa školom. Izdvojeno odeljenje u Šašincim nalazi se na putu Sremska Mitrovica Ruma Novi Sad, a odeljenje u Jarku na putu Sremska Mitrovica Šabac.

Zgrada matične škole stara je 39 godina i sagrađena je od čvrstog materijala, poseduje 15 učionica opšte namene, 3 kabineta, 1 specijalizovanu učionicu, prostorije za produženi boravak učenika, fiskulturnu salu sa sportskim terenima, biblioteku, medioteku, školsku kuhinju, prateće prostorije za nastavno, administrativno, pomoćno osoblje i stručnu službu. U školi se nalazi i svečana sala, koja se koristi za priredbe, predavanja i opšte roditeljske sastanke.

Škola se nalazi u centru grada i u njenom okruženju nalaze se brojne institucije kulture: gradska biblioteka, galerija, muzej, pozorište, sportska hala. Saradnja škole sa ovim ustanovama odvija se kontinuirano.
Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ broji 998 učenika, od prvog do osmog razreda. Ukupan broj upisanih učenika u prvi razred je 147. Učenici prvog razreda će biti raspodeljeni u šest odeljenja, četiri u matičnoj školi i po jedno u područnim školama.Adresa: Ratarska br.5
Telefon/faks: 022/621 021/ 022/612 459
Email: zmajsm@gmail.com

www.zmajsm.edu.rs
Područna odeljenja: Jarak i Šašinci