Parlamentani i predsednički izbori 2022

ODLUKA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA U STALNOM SASTAVU
Objavljeno:12.07.2023. godine u 12:30 časova 

ODLUKA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 11.02.2022. godine u 10:00 časova

POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 14.02.2022. godine u 14:45 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA NA PREDLOG PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE
Objavljeno: 21.02.2022. godine u 10:30 časova

ZAPISNIK SA PRVE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 23.02.2022. u 15:10 časova

ODLUKA O ODREĐIVANjU BIRAČKIH MESTA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA GLASANjE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 03. APRIL 2022. GODINE
Objavljeno: 23.02.2022. u 15:15 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 23.02.2022. u 15:20 časova

ZAPISNIK SA DRUGE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 26.02.2022. u 13:10 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 26.02.2022. u 13:15 časova

ZAPISNIK SA TREĆE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 01.03.2022. u 14:13 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 01.03.2022. u 14:20 časova

ZAPISNIK SA ČETVRTE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 04.03.2022. u 13:10 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRUPA GRAĐANA MORAMO
Objavljeno: 04.03.2022. u 13:13 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA KOALICIJA BOŠKO OBRADOVIĆ
Objavljeno: 04.03.2022. u 13:13 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA KOALICIJA ZA KRALjEVINU SRBIJU DSS
Objavljeno: 04.03.2022. u 13:15 časova

ZAPISNIK SA PETE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 08.03.2022. u  09:50 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 08.03.2022. u  09:55 časova

ZAPISNIK SA ŠESTE  SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 10.03.2022. u  09:10 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 10.03.2022. u  09:15 časova

ZAPISNIK SA SEDME SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 18.03.2022. u  14:30 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 18.03.2022. u  14:33 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 18.03.2022. u  14:36 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 18.03.2022. u  14:40 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE DA ČLAN I ZAMENIK ČLANA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA POSTAJU DEO POSEBNOG SASTAVA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Objavljeno: 18.03.2022. u  14:44 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE DA ČLAN I ZAMENIK ČLANA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA POSTAJU DEO POSEBNOG SASTAVA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Objavljeno: 18.03.2022. u  14:48 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE DA ČLAN I ZAMENIK ČLANA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA POSTAJU DEO POSEBNOG SASTAVA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Objavljeno: 18.03.2022. u  14:52 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE DA ČLAN I ZAMENIK ČLANA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA POSTAJU DEO POSEBNOG SASTAVA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Objavljeno: 18.03.2022. u  14:55 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE DA ČLAN I ZAMENIK ČLANA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA POSTAJU DEO POSEBNOG SASTAVA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Objavljeno: 18.03.2022. u  14:58 časova

REŠENjE KOJIM SE KONSTATUJE DA ČLAN I ZAMENIK ČLANA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA POSTAJU DEO POSEBNOG SASTAVA GIK GRADA SREMSKA MITROVICA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Objavljeno: 18.03.2022. u  15:01 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 19.03.2022. u  15:05 časova

ZAPISNIK SA OSME SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 23.03.2022. u 15:45 časova

ZAPISNIK SA DEVETE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 23.03.2022. u 15:46 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 23.03.2022. u  15:09 časova

REŠENjE O ISPRAVCI REŠENjA
Objavljeno: 23.03.2022. u  15:11 časova

REŠENjE O IZMENI REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 25.03.2022. u  14:00 časova

ODLUKA O DAVANjU OVLAŠĆENjA PREDSEDNIKU IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA ODLUČIVANjE O PROMENI ČLANA ILI ZAMENIKA ČLANA U STALNOM I PROŠIRENOM SASTAVU BIRAČKIH ODBORA
Objavljeno: 25.03.2022. u  14:02 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 25.03.2022. u  14:03 časova

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE U PROŠIRENOM SASTAVU
Objavljeno: 25.03.2022. u  14:04 časova

ZAPISNIK SA ČETRNAESTE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA  
Objavljeno: 20.04.2022. u  10:15 časova

REŠENjE TROŠKOVIMA PREVOZA IZBORNOG MATERIJALA
Objavljeno: 20.04.2022. u  10:20 časova

ZAPISNIK SA PETNAESTE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA 
Objavljeno: 29.04.2022. u  11:27 časova

REŠENjE O NAKNADAMA
Objavljeno: 29.04.2022. u  11:31 časova

ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICI SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 22.9. 2022. godine u 14:10 časova

REŠENjE O DODELI MANDATA
Objavljeno: 22.9. 2022. godine u 14:12 časova

ZAPISNIK SA ŠESNAESTE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objabljeno 26.12.2022. godine u 13:30 časova

REŠENjE O DODELI MANDATA
Objabljeno 26.12.2022. godine u 13:35 časova

REŠENjE O DODELI MANDATA
Objabljeno 26.12.2022. godine u 13:36 časova

ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno 13.04.2023. godine u 13:25 časova

REŠENjE O DODELI MANDATA
Objavljeno 13.04.2023. godine u 13:26 časova

ZAPISNIK SA SEDAMNAESTE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno 13.04.2023. godine u 13:27 časova

ZAPISNIK SA OSAMNAESTE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno 13.04.2023. godine u 13:28 časova

ZAPISNIK SA DEVETNAESTE SEDNICE IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno 28.09.2023. godine u 12:55 časova

ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno 28.09. 2023. godine u 12:56 časova

ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno 28.09. 2023. godine u 12:57 časova

REŠENjE O DODELI MANDATA
Objavljeno 28.09.2023. godine u 12:59 časova

REŠENjE O DODELI MANDATA
Objavljeno 28.09.2023. godine u 13:00 časova

ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 01.11.2023. godine u 13:50 časova

ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
Objavljeno: 01.11.2023. godine u 13:52 časova

ODLUKA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE
Objavljeno: 01.11.2023. godine u 13:53 časova