Јавне расправе и партиципативно буџетирање

2024.

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ,  СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОЖЕНИ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

2023.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ  О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ И СУГЕСТИЈЕ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ II

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ II

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ И СУГЕСТИЈЕ II

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТ У ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023.ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ,  СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОЖЕНИ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА  2023. ГОДИНУ

2022.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ САСТАНКУ - ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ, СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОЖЕНИ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

УПИТНИК ЗА ГРАЂАНЕ / ЈАВНОСТ - Jавна расправа о нацрту  Одлуке о буџету града Сремска Митровица за 2023. годину.

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

2021.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУДЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ