Велика планска акција озелењавања јавних површина у Сремској Митровици се наставља.

Прошле године фокус oзелењавања стављен је на стварање заштитног зеленог коридора између индустријских зона и зона мешовитих намена, а ове године се "зелени прстен" шири озелењавањем путних праваца према Мачванској Митровици, Великим Радинцима, Чалми, а у циљу визуелног наглашавања уласка у град из више смерова.

Пројекат озелењавања путних праваца је подржало Министарство заштите животне средине са 6 милиона динара, док ће 4 милиона динара финансирати Град Сремска Митровица. Уговор о финансирању Пројекта потписан је у Београду у Палати Србија.

Пројектом који за циљ има побољшање еколошке слике града и стварање предуслова за формирање ветрозаштитних појасева, предвиђена је набавка и садња различитих листопадних и четинарских култура - бор, јавор, јова, бреза, граб, врба, липа, брест и др.