ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Градска управа за образовање

На основу тачке III Конкурса за доделу средстава за превоз студената, корисник средстава коме је признато право на надокнаду трошкова превоза, закључује Уговор о додели средстава за превоз студената за шк.2021/2022.годину са Градском управом.

У складу са горе наведеним, д а ј е м о

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ЗА  ПРЕВОЗ  СТУДЕНАТА

02.12.2021.године (четвртак)   од 8.00-14.00 ч.  

 - понети потврду из банке о текућем рачуну

ПРОСТОРИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ЗГРАДА ДДОР-а, II СПРАТ  канцеларија 30

Трг Светог Димитрија 6

 

ЗА  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ОБРАТИТИ  СЕ НА БРОЈ 022/215-2908  ИЛИ  064/889-4615