Град Сремска Митровица учествује на пројекту "City Walk 2.0"  који се финансира из EУ програма "Interreg Danube Region". Пројекат представља наслеђе пројекта "City Walk 1.0" који је освојио "Regiо Stars" награду у категорији ЗЕЛЕНА ЕВРОПА – Зелена транзиција као покретач  регионалног развоја.  Конзорцијум  чини 10 земаљa - Србија,  Босна и Херцеговина, Хрватска, Румунија, Црна Гора, Мађарска, Чешка, Словенија, Аустрија и Молдавија. Главни циљ пројекта јесте  промовисање енергетске транзиције   у сектору транспорта, драстичним смањењем коришћења енергије градског саобраћаја, односно прелазак са изузетно енергетски  интензивне (и неефикасне)  мобилности засноване на  аутомобилима, на активне облике мобилности - ходање и бициклизам. Кључни елементи "City Walk 2.0" су редизајн улица како би се подстакла активна мобилност, обесхрабрила употреба аутомобила и променило путничко понашања грађана. 
 
Најважнији аспект пројекта су пилот акције урбане мобилности које ће бити спровођене широм градова који учествују у партнерству. У Граду Сремска Митровица, пилот акција подразумева изградњу и опремање урбаних бициклистичких џепова (острва) на две локације у градском језгру. Острва подразумевају постављање бицикларника, сета алата и мобилијара са пратећим пејзажним уређењем. 
 
Представници кабинета градоначелнице, Петар Самарџић и Урош Веселиновић, као чланови пројектног тима Града Сремска Митровица узели су учешће на уводној конференцији пројекта која је одржана у Бечу. Поред анализе пројекта и активности у наредном периоду, пројектни тим је имао прилику да се упозна са примерима добре праксе (Агенција за мобилност Беч) у области урбане мобилности и променама путничких навика грађана, који су увелико допринели смањењу саобраћајних гужви и загађења ваздуха, а истовремено побољшали квалитет живота грађана који живе у главном граду Аустрије.